Bản tin hiệp thông: Giáo dân trong Giáo hội
Phụ đề: Bản tin của Hội Đồng Giám mục Việt Nam. Số 68 (tháng 11 và 12 năm 2011)
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 253.05 - Ấn phẩm định kỳ về mục vụ Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S68
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0015108
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 239
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chúc mừng Giáng Sinh và Năm Mới! 5
Lời giới thiệu 12
CHUYÊN ĐỀ GIÁO DÂN TRONG GIÁO HỘI  
Tham gia và Hiệp thông trong tinh thần đồng trách nhiệm  
Gm. Giuse Trần Xuân Tiếu 14
Giáo xứ là gia đình của Chúa  
Lm. Giuse Tạ Huy Hoàng 34
Tín hữu giáo dân trong sứ vụ của Giáo Hội  
Mai Tâm 82
Đại hội Giáo dân tại Seoul, Hàn Quốc 2010  
Ủy ban Giáo dân 100
Gợi ý cho một Quy chế Hội đồng Mục vụ Giáo xứ  
Ủy ban Giáo dân 112
Tầm quan trọng của niềm tin- Được gieo trồng từ gia đình  
M. Thécla Trần Thị Giồng- Dòng Đức Bà 142
THỜI SỰ  
Tiến tới một nền văn hóa hòa bình  
Bài phát biểu của Đức giám mục Francesco Fillo 161
Để vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính hiện nay  
Gm. Christian Kratz 168
GIÁO LÝ  
Các bài giáo lý về cầu nguyện của ĐGH Benêđictô XVI  
GB. Vương Nghi chuyển ngữ 172
Cầu nguyện là tin tưởng Chúa từ bi, nhân hậu 180
Cầu nguyện là hy vọng và vững tin vào Chúa 188
Cầu nguyện là chúc tụng những kỳ công của Chúa 197
Cầu nguyện là chúc tụng Luật Chúa và Lời Chúa 206
Cầu nguyện là chúc tụng Chúa đã khuất phục kẻ thù bằng tình yêu  
VĂN HÓA  
Thơ lục bát đương đại: Đến và ở lại cùng dân  
Gia Kỳ 216
Thống kê Giáo Hội Công giáo 2011  
Đức Thành 235