Bản tin hiệp thông: Đại hội dân Chúa dưới ánh sáng mầu nhiệm Nhập thể
Phụ đề: Bản tin của Hội Đồng Giám mục Việt Nam. Số 62 (tháng 11 và 12 năm 2010)
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 253.05 - Ấn phẩm định kỳ về mục vụ Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S62
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0015067
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 239
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015131
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 239
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
CHUYÊN ĐỀ: GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VIỆT NAM MẦU NHIỆM - HIỆP THÔNG - SỨ VỤ 7
Sứ điệp của Đại Hội Dân Chúa Việt Nam 2010 9
Bài giảng khai mạc Đại Hội Dân Chúa 16
Các bài tham luận theo chủ đề mầu nhiệm 25
- Chiều kích Mầu Nhiệm của Giáo Hội 26
- Sống Mầu nhiệm Giáo Hội trên quê hương 39
- Mầu Nhiệm Giáo Hội 43
Các bài tham luận theo chủ đề hiệp thông 53
- Giáo Hội hiệp thông theo mô hình hiệp thông của Ba Ngôi Thiên Chúa 54
- Hiệp thông trong Hội Thánh địa phương 71
- Đối Thoại, nhịp cầu nối kết các tôn giáo 77
Các bài tham luận theo chủ đề sứ vụ 89
- Giáo Hội VN và sứ mạng loan báo Tin Mừng 90
- Việc giáo dục lương tâm trong bối cảnh truyền giáo tại Việt Nam 105
- Về Giáo Hội sứ vụ: "Nước Trời như tấm lưới" 108
Sứ vụ truyền thông Tin Mừng Cứu độ 115
Đối thoại với các tôn giáo tại Việt Nam 120
Đẩy mạnh và nâng cao tính hiệu quả việc thi hành bác ái của người Công Giáo Việt Nam 144
Kiến nghị về gia đình và giáo dục 149
Một lối nhìn mục vụ: viễn tượng gia đình 155
Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ 162
Phát huy sự hiệp thông và tham gia trong đời sống GH 171
Đào tạo linh mục 175
Truyền giáo và mục vụ cho đồng bào dân tộc thiểu số 179
Loan báo Tin Mừng trong hoàn cảnh ngày nay 183
Nhịp Sống Hiệp Thông 185
"Tự do tôn giáo, đường hướng tới hoà bình" 187
Đạt được Đạo mới khó làm sao 191
Ánh sáng cho trần gian 211
Matteo Ricci, con người của đối thoại giữa lòng tin và văn hóa 227
Bảng tổng kết 26 giáo phận 236
Thống kê 237