Bản tin hiệp thông: Người trẻ và việc phân định ơn gọi hướng tới sự trưởng thành trong việc đào tạo Linh mục
Phụ đề: Bản tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Số 120 (tháng 9&10 năm 2020)
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 253.05 - Ấn phẩm định kỳ về mục vụ Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S120
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013183
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 23
Số trang: 185
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013189
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 23
Số trang: 185
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013190
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 23
Số trang: 185
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Biết đọc bản thân để phân định ơn gọi 7
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn  
Tính dục con người và sự trưởng thành tình cảm nơi các ứng viên linh mục độc thân 18
Nguyễn tác: Lm. Peter Lechner, S.P  
Chuyển ngữ: Lm. Giuse Nguyễn Văn Doanh, S.P  
Biên tập: Lm. Giuse Phạm Văn Trọng  
Góc nhìn về việc phân định ơn gọi qua phỏng vấn và các trắc nghiệm tâm lý với các ứng sinh chủng sinh giáo phận trong giai đoạn dự tu 27
Lm. Giuse Trần Hoàng Quân  
Việc phân định ơn gọi của người có xu hướng đồng tính luyến ái 58
Nguyên tác: Lm. Petet Lechner, S.P  
Chuyển ngữ: Lm. Giuse Nguyễn Văn Doanh, S.P  
Biên tập: Lm. Giuse Phạm Văn Trọng  
Hội chứng Bathsheba: Căn bệnh của thành công trong đời sống linh mục và những ám chỉ trong phân định trưởng thành ơn gọi 68
Lm. Gioan Phương Đình Toại, MI  
 Đời sống độc thân và tính dục: Nhận thức và vượt thoái khỏi chy kỳ (tập quán) của hành vi tính dục lệch lạc 83 
Nguyên tác: Lm. Petet Lechner, S.P  
Chuyển ngữ: Lm. Giuse Nguyễn Văn Doanh, S.P  
 Trưởng thành nhân cách 93 
 Gm. Phêrô Huỳnh Văn Hai  
 TƯ LIỆU  
Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các Hội Giáo hoàng truyền giáo 109
Chuyển ngữ LM. Phaolô Nguyễn Quốc Hưng  
DIỄN ĐÀN  
Người trẻ trưởng thành toàn diện và huấn luyện lương tâm: Đối thoại giữa lương tâm và Huấn quyền 132
BS Trần Như Ý Lan, Dòng Đức Bà  
Nhà thơ Nguyễn Đức Sơn (1937-2020)  
Một cánh chim vừa mất hút trong bóng núi 173 
Khổng Thành Ngọc