Bản tin hiệp thông: Mục vụ gia đình
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 253.05 - Ấn phẩm định kỳ về mục vụ Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S16-17
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002727
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 21
Số trang: 304
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015204
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 21
Số trang: 304
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 3
Phần I : Văn Kiện Tòa Thánh  
•      Huấn từ cho cuộc họp mặt các Gia đình thế giới lần IV 5
•      Sứ điệp Mùa Chay năm 2003  10
•      Sứ điệp Ngày Thế giới Bệnh nhân lần XI 15
•      Sứ điệp Truyền giáo  23
•      Sứ điệp Ngày Quốc tế Giới trẻ lần XVIII 30
•      Huấn từ của Đức Thánh Cha gửi Toà Thượng Thẩm Roma 37
Phần II: Hội Nghị Quốc Tế Gia Đình  
* Diễn văn của Hội nghị  
•      Sức mạnh của bữa ăn gia đình 46
•      Con tim của Giáo Hội 54
•      Diễn văn Hội nghị Con cái 59
* Sinh hoạt của Hội nghị  
•      Nhật kí Hội nghị Quốc tế Gia đình 63
•      Cuộc gặp gỡ Thế giới các Gia đình lần IV 74
•      Để trở thành Tin Mừng cho thiên niên kỉ thứ ba Gia đình  
       Kitô hữu phải làm gì? 97
* Các bài viết về gia đình  
•      Mầu nhiệm Ba Ngôi, nền tảng thần học về gia đình 122
•      Một số vấn đề thời sự về hôn nhân và gia đình 127
•      Linh mục và vấn đề gia đình 133
•      Mục vụ gia đình 176
•      Gia đình, cộng đồng sự sống  187
•      Gia đình Việt Nam xưa và nay  192
Phần III: Tin Tức  
•        Sinh hoạt của Giáo Hội toàn cầu 209
•        Sinh hoạt của Giáo Hội Việt Nam 219
•        Toạ đàm: Tưởng niệm Linh mục - Nhà thơ Xuân Văn 231
•        Sinh hoạt của các Ủy ban Giám mục:  
         - Đúc kết Hội nghị của uỷ ban Phụng tự. 234
         - Đúc kết Hội nghị khoáng đại tại Roma  về Đại hội Thánh Thể Mexico lần thứ 48 239 
         - Hội thảo: Người Công giáo trước tình trạng nghiện ma tuý và nhiễm HIV/AIDS  
Phần IV : Tư Liệu  
•        Quan điểm của Giáo Hội về chiến tranh và hoà bình  258
•        Thư Mục vụ của các giáo phận  
          - Giáo phận Bùi Chu 281
          - Giáo phận Thái Bình 284
          - Giáo phận Phát Diệm 286
          - Giáo phận Nha Trang 291
          - Giáo phận Phú Cường 294
          * Kinh Gia đình 302
•        Thông báo của Ban biên tập 303
•        Thông báo về việc xuất bản cuốn niên giám 304
•        Đính chính 73
•        Thông cáo của Hội đồng Giám mục 2