Bản tin hiệp thông: Hội nghị thường niên của Hồi đồng Giám mục Việt Nam lần thứ XXVI
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 253.05 - Ấn phẩm định kỳ về mục vụ Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S31,32
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003591
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 20
Số trang: 288
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0011150
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 20
Số trang: 288
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
♦     Mục lục  3
♦     Lời nói đầu  5
Phần I: Văn Kiện  
♦     Sứ điệp Thượng Hội đồng Giám mục - Hội nghị khoáng đại  
       thường kỳ lần XI - Lm. Giuse Bùi Hoàng (dịch)  7
♦     Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền giáo  24
♦     Sứ điệp Ngày Thế giới Hoà bình 1-1-2006  29
♦     Thư của ĐHY Sodano gửi cho Đức Tổng Giám mục Huế 40
♦     Canh tân việc giảng Lời Chúa trong Thánh lễ  41
       - Gm.Phaolô Bùi Văn Đọc  
Phần II: Hội Nghị Thường Niên Lần Thứ 26 - HĐGMVN  
♦     Thư của HĐGM gửi cho ĐTC Bênêdictô XVI   47
♦     Bảng Tổng kết của Hội nghị lần thứ 26  48
♦     Thư Chung 2005  58
♦     Lịch trình Hội nghi lần thứ 26  70
♦     Báo cáo của các Uỷ ban Giám mục  72
          UB Giáo lý Đức tin  72
          UB Giáo dân  75
          UB Thánh Nhạc  77
          UB Nghệ thuật Thánh  79
          UB Loan báo Tin Mừng  82
          UB Giáo sĩ - Chủng sinh 84
          UB Văn hoá 90
          UB Phụng tự -   
          Quyết định sử dụng Nghi thức Thánh lễ của UBPT 92
          UB Bác ái Xã hội 94
          UB Tu sĩ - Vai trò người tu sĩ 102
♦     Báo cáo của Hội Thừa sai Việt Nam 105
♦     Bảng Tổng kết 1 năm hoạt động của VPTK 108
♦     Báo cáo tình hình 25 Giáo phận (số liệu) 115
♦     Báo cáo Tổng kết về Năm Thánh Thể của 25 Giáo phận 118
Phần III: Tin Tức  
♦     Giáo Hội Hoàn Cầu 134
♦     Giáo Hội Việt Nam 141
♦     Công cuộc cứu trợ nạn nhân bão lụt 147
         Thư gửi HĐGM Công giáo Hoa Kỳ  
         về cứu trợ nạn nhân bão Katrina 148
         Thư gửi Liẽn đoàn Công giáo Hoa Kỳ  
         vể cứu trợ nạn nhân bão Katrina 149
         Thư phát động cuộc lạc quyên cũu trợ nạn nhân bão số 7 150
         Tường trình về công tác cứu trợ nạn nhân bão lụt số 7 151
          Phương huớng cứu trợ nạn nhân và tái thiết các vùng bão lụt 159
          Dự án cứu trợ nạn nhân cơn bão số 7 và 8 tại Việt Nam 168
          Tổng kết đóng góp lạc quyên cứu trợ nạn nhân của cơn bão  
          số 7&8 tại miền Bắc và miền Trung  177
           Cuộc đi bộ cứu trợ nạn nhân bão lụt việt Nam ở Hoa Kỳ  180
♦     Một vài chuẩn bị cho năm sống Lời Chúa 181
           Phát hành tập Hiến chế Tín lý vể Mạc khải (Dei Verbum) 181
           Phát hành sách Daily Gospel 2006  182
♦     Hành khất Kitô: Trò chơi để sống 182
♦     Giới thiệu Học viện An Đức 184
Phần IV: Các Bài Viết Theo Chủ Đề Thánh Thể Và Truyền Giáo  
♦     Nhà Truyền giáo là tấm bánh bẻ ra cho sự sống của thế giới  
       - Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn 188
♦     Thánh Thể và Thánh Tâm - Lm.Vũ Xuân Hạnh  202
♦     Huynh Rafael de Madre de Deus - Lm. Dương Hữu Nhân 207
♦     Bí tích Thánh Thể như bữa tiệc của gia đình Thiên Chúa  
       - Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn 226
♦     Ngôi sao sáng trong trời đêm - Anh Tôn  250
Phần V: Kỹ Năng Sống  
♦     Chuẩn bị rước lễ và cám ơn Chúa - Anh Tôn 252
♦     Những điều khuyên ăn uống hợp lý - Anh Tôn 254
♦     Những điều khuyên không nên khi ăn uống - Kim Vi  271
♦     Thơ: Lịch sự khi ăn uống - Xuân Ly Băng 276
♦     Tản mạn chuyện ăn uống của người Việt mình - Lê Đình Bảng 278
♦     Chùm thơ: - Mẹ hiền - Trăng Thập Tự  
         Xin dạy con nhìn Mẹ khóc -Trần Duy Nhiên  
         Chúng ta là sứ điệp của Chúa - Nguyễn Đăng Trúc  
♦     Hộp thư Toà soạn  288