Bản tin hiệp thông: Chuẩn bị năm đức tin
Phụ đề: Bản tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Số 72 (tháng 9 và 10 năm 2012)
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 253.05 - Ấn phẩm định kỳ về mục vụ Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S72
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011257
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 239
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015130
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 239
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu  5
CHUYÊN ĐỀ   
CHUẨN BỊ NĂM ĐỨC TIN  
Porta Fidei, Tông thư - Tự sắc - Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI (Đức Thành chuyển ngữ) 8
Bộ Giáo Lý Đức tin - Hướng dẫn mục vụ cho Năm Đức Tin Bộ Giáo Lý Đức tin  28
Lịch Năm Đức Tin - Mai Tâm (tổng hợp) 47
Đức tin, ân huệ Thiên Chúa ban cho con người cách nhưng không - Lm. Phêrô Nguyễn Thiên Cung 53
Đức tin Kitô giáo: Các chiều kích và đặc tính quy Kitô - Nguyễn Hai Tính, SJ 73
Đức tin và Bí tích - Lm. Nguyễn Đức Thông, DCCT 92
Đối thoại và thảo luận trong suốt Công đồng Vatican II 117
Những suy tư về việc cải cách triết học và Fides et Ratio - Kevin L. Flannery, S.J 126
Nhận định vài vấn đè luân lý y - sinh học hiện đại dưới ánh sáng của đức tin Công giáo - Nữ tu, bác sĩ Trần Ý Lan 148
THỜI SỰ  
Lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ La Vang - Trích tường thuật trên website của Tổng Giáo phận Huế 171
Đồ án thiết kế Trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang - Ủy ban Nghệ thuật Thánh 175
Lời giới thiệu Đồ án thiết kế Trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang - Ủy ban Nghệ thuật Thánh - Gm. Matthêô Nguyễn Văn Khôi 183
GIÁO LÝ  
Các bài giảng Giáo lý của ĐTC  Bênêđictô XVI về cầu nguyện: GB. Vương Nghị (chuyển ngữ)  
-Thư thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma: Chúa Thánh Thần giúp chúng ta cầu nguyện 186
-Thư thánh Phaolô gửi tín hữu Galat: Cầu nguyện là lời con cái gọi "Abba" 193
-Thư thứ hai thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô: Lời Amen của chúng ta khi cầu nguyện 201
-Thư thứ hai thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô: Càng chiêm nghiệm Chúa, càng gần gũi anh chị em mình 209
VĂN HÓA  
Của đất và trời - Gia kỳ 219