Bản tin hiệp thông: Mừng 350 năm thành lập Hội dòng Mến Thánh Giá tại Việt Nam
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 253.05 - Ấn phẩm định kỳ về mục vụ Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S116
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010872
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 24
Số trang: 204
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010873
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 24
Số trang: 204
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010884
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 24
Số trang: 204
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010885
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 24
Số trang: 204
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
“Các con là hiện tại của Thiên Chúa”  5
VP UBMVGĐ  
CHUYÊN ĐÊ  
• Năm Thánh Mừng 350 Năm  
Thảnh Lập Dòng Mến Thánh Giá  9
Nhóm Nghiên Cứu Linh Đạo Mến Thánh Giá thực hiện  
Bài một: Dẫn nhập   10
Bài hai: Lịch sử Dòng Mến Thánh Giá  37
Bài ba: Linh đạo - Đức Cha Pierre Lambert De La Motte - Đấng sáng lập Dòng Mến Thánh Giá  99
Bài bốn: Sứ mạng Dòng Mến Thánh Giá 134
THÁNH KINH  
• Thập giá : Bàn thờ dâng của lễ đời ta  152
Lm. Giuse Nguyền Văn Hội CSsR.  
GIÁO DỤC KITÔ GIÁO  
• Con người: Có học - có giáo dục dưới nhãn quan Kitô giáo 158
Lm. Đaminh Hương Quất  
• Giáo hội Công giáo dấn thân trong sứ mạng giáo dục 170
Lm. Vinh Sơn Nguyền Cao Dũng SCJ.  
 Vấn đề lạm dụng tình dục  189
• Linh mục Antôn Nguyễn Mạnh Đồng Nhà hưu dưỡng linh mục cần Thơ  
• Giáo hội đồng hành với người trẻ  196
Lm. Lê Văn La Vinh, OP.