Bản tin hiệp thông: Sự tham gia vào tiến trình hiệp hành
Phụ đề: Bản tin của Hội Đồng Giám mục Việt Nam. Số 129 (tháng 5 và 6 năm 2022)
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 253.05 - Ấn phẩm định kỳ về mục vụ Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S129
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014481
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 24
Số trang: 217
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014482
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 24
Số trang: 217
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014483
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 24
Số trang: 217
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014494
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 24
Số trang: 217
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 5
I. CHUYÊN ĐỀ  
• Thượng Hội đồng và tính hiệp hành theo Tân ước 12
Yves - Marie Blanchard - Chuyển ngữ: Lm. Cao Tấn Phúc  
(Đại Chủng Viện Sao Biển, Nha Trang)  
• Đức Giêsu và giấc mơ về một giáo hội hiệp hành 25
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ  
• Hiệp hành như là phương cách sống và hành động đặc trưng của Giáo hội 44
Lm. Antôn Hà Văn Minh  
• Giáo dân trở nên chủ thể tích cực loan báo Tin mừng 58
Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Ngoạn  
• Vai trò then chốt trong việc cùng nhau cất bước hành trình: Linh mục hiệp nhất với giám mục và phục vụ các tín hữu 74
Lm. Giuse Bùi Công Trác  
• Linh mục - con người của mầu nhiệm: cầu nguyện, thúc đẩy tinh thần hiệp hành, lắng nghe nhau và lắng nghe Thánh Thần 85
Lm. Giuse Trần Thăng Hưng O. Carm  
• Nét đẹp của tu sĩ hiệp hành 100
Lm. Giuse Phạm Văn Bình, OFM  
• Giá trị của lối sống hiệp hành trong đời thánh hiến 108
Nữ tu Ngọc Lan, fmm.  
II. DIỄN ĐÀN  
• Hiện tại hóa hành trình Emmau trong xã hội hôm nay sống niềm vui Chúa Phục sinh trong tiến trình hiệp hành: Gặp gỡ, lắng nghe, phân định để dẫn đến hành động: Hiệp thông, Tham gia, Sứ vụ 120
Lm. Giuse Nguyễn Ý Định  
• “6G” - Luận bàn một hướng đi truyền giáo của người linh mục & tu sĩ sống sứ vụ liên văn hóa 135
Lm. Giuse Đỗ Nguyên Vũ, SVD  
III. TƯ LIỆU  
• Tông hiến Episcopalis Communio cúa Đức Thánh Cha Phanxicô về Thượng Hội đồng Giám mục 157
Đức giáo hoàng Phanxicô   
Chuyên ngữ: Lm. Phêrô Nguyên Thanh Tùng  
• “Tiếng” nước tôi và “Lời” vĩnh cửu 181
Lm. Giuse Trương Đình Hiền  
IV. ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN  
• Ngoại biên nhưng lại rất gần 201
Lm. Giuse Đinh Đức Hậu  
• Theo dòng thời sự 212
Lm. Giuse Đào Nguyên Vũ