Bản tin hiệp thông. Năm thánh và cuộc kiểm tra dân số Công giáo
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 253.05 - Ấn phẩm định kỳ về mục vụ Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S2
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010535
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 21
Số trang: 200
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010574
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 21
Số trang: 200
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Mục lục 3
Lời giới thiệu 4
I. Phần Năm Thánh  
   + Sắc chỉ Incarnationis Mysterium ngày 29-11-1998 7
   + Những điều kiện để lãnh nhận ân xá Năm Thánh 37
   + Sứ điệp Hòa Bình 1999  45
   + Lời Kinh hướng về Chúa Cha 68
   + Ý nghĩa lịch cử hành Năm Thánh 2000 71
   + Lịch cử hành Năm Thánh 2000 tại Rôma 83
II. Kiểm Tra Dân Số Công Giáo Việt Nam  
   + Một vài thống kê về công cuộc truyền giáo của Giáo hội 105
   + Thư của Đức Cha bartolômêô Nguyễn Sơn Lâm gửi quý Đức Cha về việc  " Kiểm Tra Dân Số Công Giáo" 138 
   + Mẫu tờ khai " Kiểm Tra Dân Số Công Giáo" 139
   + Hướng dẫn việc " Kiểm Tra Dân Số Công Giáo"      142
   + Một vài vấn đề về Mã Số 151
III. Tủ Tư Liệu  
   + Bản Việt ngữ 195
   + Bản Anh ngữ 197