Bản tin hiệp thông
Tác giả: Nhiều tác giả, Rev. G.A. Elrington
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 253.05 - Ấn phẩm định kỳ về mục vụ Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S26,27
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003586
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 204
Khổ sách: 20
Số trang: 240
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0011181
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 204
Khổ sách: 20
Số trang: 240
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Mục lục 3
Lời nói đầu 5
Phần I : Văn Kiện Đại Hội Lần IX - HĐGM VN  
•    Bảng tổng kết của Đại hội IX 7
•    Thư chung 2004  14
•    Bản nhận định về pháp lệnh và tín ngưỡng tôn giáo 26
•    Lịch trình Đại hội IX  28
•    Báo cáo của các Ủy ban Giám mục:  
      -  UB Giáo lý Đức tin  33
      -  UB Giáo dân 37
      -  UB Thánh nhạc  41
      -  UB Loan báo Tin Mừng  50
      -  UB Giáo sĩ và Chủng sinh  57
      -  UB Văn hoá  58
      -  UB Phụng tự  70
      -  UB Bác ái Xã hội 72
      -  UB Tu sĩ 86
•    Báo cáo của Hội Thừa sai Việt Nam  87
•    Bảng Tổng kết 1 năm hoạt động của VPTK 90
•    Báo cáo tình hình 25 giáo phận (số liệu)  98
•    VPTK báo cáo tổng kết tình hình 25 giáo phận 101
•    Báo cáo tổng kết về Năm Thánh Truyền giáo của 25 giáo phận 106
•    Dự án Thư viện của HĐGM VN 119
•    Thành lập Tiểu ban vụ án phong Thánh  
     cho Đức cha Phêrô Maria Lambert de la Motte 145
•    Học hỏi về Thư Chung 147
Phần II : Năm Thánh Truyền Giáo  
•    Linh đạo truyền giáo  
      -   Lm. Felipe Gomez 159
•    Sự nghiệp thừa sai của Đức cha Lambert  
      -   Lm. Phi Khanh Vương Đình Khởi, OFM  177
•    Vì Tin Mừng Đức Kitô  
      -   Dòng MTG Thủ Thiêm  182
•    Cái thiêng và vấn đề hội nhập văn hoá Việt Nam  
      -   Tu sĩ Trần Văn Việt O.P 190
•    Đại hội Công lý và Hoà bình tại Roma  206
•    Loan báo Tin Mừng Công lý và Hoà bình  
      -   Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn  210
•    Một vài cảm nhận về Đại hội Công lý và Hoà bình tại Roma  
      -   Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn 217
Phần III: Tin Tức  
•    Sinh hoạt của Giáo hội toàn cầu 220
•    Sinh hoạt của Giáo hội Việt Nam  225
*  Lá thư Mục tử của ĐHy G.B. Phạm Minh Mẫn - TGP. TP. HCM 230
*  Thư Mục vụ của giáo phận Mỹ Tho 235
*  Thông báo của Ban Biên Tập  240