Bản tin hiệp thông: Giới trẻ và hội nhập văn hóa dân tộc
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 253.05 - Ấn phẩm định kỳ về mục vụ Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S3
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010564
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 21
Số trang: 263
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010570
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 21
Số trang: 263
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
•   Mục Lục 2
•   Lời Giới Thiệu 4
Văn kiện :  
•   Sứ điệp Mùa Chay 1999 của Đức Thánh Cha. 7
•   Sứ điệp gửi Giới Trẻ dịp Lễ Lá của Đức Thánh Cha 14
•   Thư của Thánh Bộ Giáo Sĩ 30
Bảng câu hỏi 34
•   Giới thiệu Huấn Thị Cooperatio missionalis (Hợp tác truyền giáo)   
•   Huẩn Thị Cooperatio missionalis 45
+ Chú thích 80
•   Giới thiệu Thông điêp Fides et Ratio  (Đức tin và lý trí)  
Mục vụ :  
•   Kế hoạch mục vụ chuẩn bị Năm Thánh 2000 101
•   Đức Thánh Cha chuẩn bị Năm Thánh 2000 cho Giới Trẻ 124
Bài Một : Những ưu tư của Giới Trẻ 124
Bài Hai : Giới Trẻ lữ hành 149
Bài Ba : Giới Trẻ theo ai ? 160
Bài Bốn : Giới Trẻ tìm Chúa 171
Bài Năm : Giới Trẻ hy vọng 184
•   Giới trẻ nông thôn Việt Nam - niềm hy vọng của chúng ta  
•   Vấn đề thờ kính tổ tiên  trong nền văn hóa đương đại Việt Nam  
•   Cử hành Bí tích ở Việt Nam xưa 248
+ Chú thích 257
Thông tin :  
•   Thông báo về việc kiểm tra dân số Công giáo 259
•   Tủ tư liệu 260
•   Hộp thư nhắn tin 263