Bản tin hiệp thông: Bốn trăm năm dòng Tên tại Việt Nam
Phụ đề: Bản tin hiệp thông của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Số 86 (tháng 1 và 2 năm 2015)
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 253.05 - Ấn phẩm định kỳ về mục vụ Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S86
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0015338
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 239
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích