Bản tin hiệp thông: Bốn trăm năm dòng Tên tại Việt Nam
Phụ đề: Bản tin hiệp thông của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Số 86 (tháng 1 và 2 năm 2015)
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 253.05 - Ấn phẩm định kỳ về mục vụ Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S86
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0015338
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 239
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
CHUYÊN ĐỀ: BỐN TRĂM NĂM DÒNG TÊN TẠI VIỆT NAM  
KIẾN TẠO KHÔNG GIAN THÁNH  
Bài học từ Sách Giáo lý "Phép Giảng Tám Ngày" của cha Đắc Lộ   
Antôn Phạm Trung Hưng, SJ. ( Chỉnh Trần,SJ. và Sr. Anna Phúc,FMA chuyển ngữ)  8
NGÔN NGỮ BIỂU TRƯNG TRONG GIÁO LÝ  
Sách Giáo lý của cha Girolamo Maiorica và sáng kiến hội nhập văn hóa  
Nguyễn Hai Tính, SJ. 56
GIÁO LÝ TAM PHỤ VÀ ĐẠO HIẾU  
Một nỗ lực hội nhập thần học vào nền văn hóa Nho giáo Việt Nam  
Antôn-Phaolô Trần Quốc Anh, SJ.  114
MỤC VỤ  
CHỦ ĐỀ NĂM 2015: TÂN PHÚC ÂM HÓA GIÁO XỨ  
Một phương thế hữu hiệu Tân Phúc âm hóa giáo xứ: Phát triển các cộng đoàn Kitô nhỏ
Luy Nguyễn Anh Tuấn 145
THẦN HỌC  
Chúa Kitô thiết lập Bí tích  
Bernard Cooke ( Tuấn Việt chuyển ngữ) 163
TRIẾT HỌC  
Paul Ricoeur, Một Nhân Học Hiện Tượng Luận Thông Diễn  
Vital-Luca Nguyễn Hữu Quang, FSC 181