Bản tin hiệp thông: Người trẻ, đức tin và sự phân định ơn gọi
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 253.05 - Ấn phẩm định kỳ về mục vụ Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S108
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010491
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 24
Số trang: 175
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010492
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 24
Số trang: 175
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
CHUYÊN ĐỀ  
♦  Lắng nghe người trẻ 7
VP UBMVGT- TN/HĐGMVN  
♦  Nười trẻ và việc phân định giá trị sống 13
Lm. Vinh Sơn Nguyễn Cao Dũng SCJ Thư ký UBGD/HĐGMVN  
♦  Phân định trong đời thường 27
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ  
♦  Phân định & hành động theo Docat 41
VP UBMVGT-TN/HĐGMVN  
♦  Giáo hội - Người bạn của giới trẻ 46
Alex Ngo  
LUÂN LÝ CÔNG GIÁO  
♦  Thông tin xấu 51
Bài giảng lễ của Đức Giáo hoàng Phanxicô Nguồn: “vaíican.va”  
♦  Giới trẻ và văn hóa khiêu dâm - Tình dục qua mạng internet: Một nhận định trên phương diện xã hội và luân lý Công giáo 54
BS. Trần Như Ỷ Lan, Dòng Đức Bà  
♦  Sự phát triển trong 50 năm qua của các giáo huấn luân lý Công giáo chính thức về hôn nhân 69
Tác giả: Fr. Vimil Tirimanna, CSsR.  
Dịch giả: Lm. FX. Nguyễn Văn Thượng  
♦  Phát triển hay băng hoại? 92
Tác giả: Hồng y Gerhard Ludwig Müller Người dịch: Thiên Triệu  
♦  Bí tích Thánh tẩy và ơn gọi Kitô hữu 104
Mai Tâm  
VĂN HÓA  
♦  Vấn đề phiên dịch các khái niệm đạo Thiên Chúa sang tiếng Việt 119
Trần Văn Toàn  
THỜI SỰ CÔNG GIÁO THẾ GIỚI  
♦  “Kitô hữu trong tâm hồn” 138
VĂN KIỆN  
♦  Các văn kiện của Tòa Thánh  
•   Thư Placuit deo của bộ Giáo lý đức tin 149
•  Quy chế chính thức của thánh bộ giáo dân, gia đình và sự sống 164
♦  “Án tử hình là điều không thể chấp nhận” 171
Minh Đức  
(Vatican News, 02/8/2018)