Bản tin hiệp thông: Đào tạo nhân sự
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 253.05 - Ấn phẩm định kỳ về mục vụ Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S8
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010580
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 21
Số trang: 363
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010613
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 21
Số trang: 363
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015158
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 21
Số trang: 363
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Mục lục 2
Lời mở đầu 4
Phần Văn Kiện  
• Sứ điệp của ĐTC Gioan Phaolô cho ngày thế giới cầu cho ơn Thiên Triệu năm 2000 :  
Bí tích Thánh Thể, nguồn mạch mọi ơn gọi 7
• Giới thiệu 2 văn kiện quan trọng về Thánh Thể (Đỗ Nguyễn Văn Khả) 16
• Văn kiện nền tảng của Ủy ban Đại hội Thánh Thể Quốc tế của Giáo phận Roma về việc tổ chức Đại hội Thánh Thể Năm Thánh 2000 24
• Tâm thư của ĐTC Gioan Phaolô II gửi các linh mục :  Hãy tự hào thánh thiện được là “Kitô khác"  
Phần Chủ Đề  
• Đào tạo Giám mục : Những vấn đề mục vụ trong việc tổ chức và điều hành Giáo phận (Bài nói chuyện của TGM Calcutta) 58 
• Tuyên bố của Hội Nghị FABC1992 tại Philippines: Đào tạo Linh mục cho Á châu ngày nay 72 
• Khóa hội thảo các huấn luyện viên trong các chủng viện Á châu (Seoul, 1999): Tổng kết khóa hội thảo Seoul 99
Những thách đố của tình hình Á châu đối với việc huấn luyện chủng sinh và tu sĩ   117 
Định hướng đào tạo linh mục 144
Huấn luyện tu đức và các truyền thống tôn giáo Á châu 167
Huấn luyện mục vụ trong tinh thần truyền giáo 207
Để sống đời độc thân khiết tịnh: góc nhìn tâm lý học 238
Những nguyên tắc về việc thường huấn linh mục 259
Phân biệt ơn gọi linh mục và đánh giá chủng sinh 289
Những kỳ vọng của giáo dân đối với việc đào tạo linh mục 303
• LHHĐGM Á châu: Định hướng đào tạo linh mục (Workshop 4) 320
 Đào tạo linh mục tại Á châu (Workshop 5) 325
• Đào tạo nhân sự giáo dân 331
Phần Tin Tức  
Cuộc họp Ban thường vụ HĐGMVN 352
Cuộc gặp gỡ giữa Ban thường vụ và Ban tôn giáo Chính Phủ 354
Ban thường vụ gặp gỡ phái đoàn Toà Thánh 355
Hai tân giám mục VN 356
Đức Cha Phaolô Huỳnh Đông Các qua đời 357
Đính chính 358
Thông báo 359
Tủ tư liệu 360