Bản tin hiệp thông: Người trẻ trong gia đình
Phụ đề: Bản tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Số 123 (tháng 3&4 năm 2021)
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 253.05 - Ấn phẩm định kỳ về mục vụ Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S123
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013695
Nhà xuất bản: Hội đồng Giám mục Việt Nam
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 24
Số trang: 215
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013697
Nhà xuất bản: Hội đồng Giám mục Việt Nam
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 24
Số trang: 215
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013698
Nhà xuất bản: Hội đồng Giám mục Việt Nam
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 24
Số trang: 215
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013699
Nhà xuất bản: Hội đồng Giám mục Việt Nam
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 24
Số trang: 215
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
I. CHUYÊN ĐỀ  
Định hướng mục vụ gia đình theo Tông huấn FamIlIaris Consortio, Amoris Laetitia và các Thư Chung của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam 6
Lm. Agostino Nguyễn Văn Dụ, Trưởng ban Nghiên huấn UBMVGĐ  
Thực trạng gia đình Việt Nam hôm nay 40
Lm. Phanxicô S. Lê Văn La Vinh, Dòng Đaminh Việt Nam  
Trẻ xây nhà - già nối yêu thương 55
Lm. Gioan Lê Quang Việt, Trưởng ban Mục vụ Giới trẻ Tgp. Saigon  
Ưu tư và thao thức mục vụ cho các gia đình trẻ di dân 70
Lm. Phêrô Nguyễn Hùng Hải, Dòng Thừa sai Đức tin  
Giới trẻ trưởng thành trong đời sống gia đình 84
Sr. Maria Lê Kim Yến, Dòng MTG Hà Nội, Tiến sĩ tâm lý  
Đồng hành cùng bạn trẻ trong gia đình: vài vấn nạn thường gặp 103
Lm. Giuse Đỗ Mạnh Thịnh, Giáo sư Đại Chủng viện Xuân Lộc  
Biết hòa giải những khác biệt để sống hòa hợp 126
Sh. Lê Văn Phượng, FSC   
Giới trẻ sống Thông điệp Fratelli Tutti: sống tình huynh đệ và tình bằng hữu xã hội 134
Lm. Đaminh Nguyễn Đức Thông, Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam   
Chân Phước Carlo Acutis, linh đạo nên thánh dễ dàng cho người trẻ thời 4.0 và 5.0 sắp tới 153
Sr. Têrêsa Lê Thị Ngọc Lễ   
Sống xanh - Con đường nên thánh cùng với người trẻ trong bối cảnh khủng hoảng sinh thái hiện nay 164
Sr. Anna Nguyễn Mai Thanh Huyền, FMA  
II. TƯ LIỆU  
Vai trò của huấn quyền trong đạo đức sinh học 174
Hồng y William Levada, Bộ Trưởng Bộ Giáo lý Đức tin Nt. Bs Trần Như Ý Lan, Dòng Đức Bà, chuyển ngữ  
III. DIỄN ĐÀN  
Ex Cathedra - Đức Giáo hoàng và các Đức Giám mục thi hành quyền bính giáo huấn như thế nào? 191
Richard R. Gaillardet, Lm. Giuse Đỗ Nguyên Vũ, SVD chuyển ngữ