Bản tin hiệp thông: Truyền giáo
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 253.05 - Ấn phẩm định kỳ về mục vụ Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S12
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003750
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 21
Số trang: 143
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010584
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 21
Số trang: 143
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Mục lục 3
Lời nói đầu 4
Phần I : Truyền Giáo  
•    Truyền giáo theo chiều hướng đối thoại 5
•    Chúa Thánh Thần và sứ vụ truyền giáo  46
•    Tông đồ theo gương Thánh Têphanô 51
•    Truyền giáo, một đặc điểm của linh mục VN hiện nay 61
•    Tình trạng di dân tại Việt Nam 65
•    Tản mạn :  
        Người ngoại hay người bên ngoài 85
        Một tình trạng báo động 87
Phần II : Tin Tức  
•    Tin Giáo Hội toàn cầu  89
•    Tin Giáo hội Việt Nam  113
•    Sinh hoạt của các giáo phận 114
•    Sinh hoạt của các Ủy ban Giám mục   121
Phần III : Tư Liệu  
•    Tông thư : Lòng Chúa xót thương 132
     * Thông báo của Ban Biên tập  144