Bản tin hiệp thông. Lịch làm việc. Đề cương Thượng Hội Đồng Giám Mục năm 2000. Bảng câu hỏi
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 253.05 - Ấn phẩm định kỳ về mục vụ Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S1
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010534
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 21
Số trang: 147
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010572
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 21
Số trang: 147
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời tựa 12
Nhập đề 16
Chương I: BỐI CẢNH HIỆN NAY CỦA XỨ MẠNG GIÁO DỤC 24
- Làm nổi bật lại khuôn mặt của người giám mục 24
- Các yêu cầu và khó khăn mới đạt ra cho việc thi hành tác vụ của giám mục 27
- Những điểm cấp thiết trong cộng đoàn Kitô hữu 29
- Giảm sút lòng đạo đức và thái độ chủ quan trong đức tin 30
- Đời sống hôn nhân và gia đình 33
- Ơn gọi thi hành thừa tác vụ linh mục và đời sống tu trì 36
- Sự thách đố do các giáo phái và các phong trào tôn giáo đạt ra 38
- Bối cảnh xã hội của loài người 39
- Một sân khấu thế giới khác biệt 40
- Một vài hướng mở ra cho con người hôm nay nuôi hy vọng 44
- Các giám mục là nhân chứng và là tôi tớ phục vụ cho niềm hy vọng 46
Chương 2:  CÁC ĐẠC ĐIỂM XÁC ĐỊNH TÁC VỤ GIÁM MỤC 49
- Quan hệ của tác vụ giám mục với Thiên Chúa Ba Ngôi 50
- Quan hệ giám mục với Đức Kitô và các Tông đồ 51
- Quan hệ của tác vụ giám mục với Giáo hội 52
- Quan hệ giữa giám mục với các linh mục của mình 54
- Quan hệ giữa tác vụ giám mục với các người tận hiến 58
- Quan hệ giữa tác vụ giám mục với các tín hữu giáo dân 62
- Quan hệ giám mục với giám mục đoàn và thủ lãnh giám mục đoàn 67
- Để phục vụ sự hiệp thông hầu nuôi niềm hy vọng 74
Chương III: CÔNG TÁC MỤC VỤ CỦA GIÁM MỤC TẠI GIÁO PHẬN CỦA MÌNH 76
- Giám mục được sai đi giảng dạy 78
- Giám mục được sai đi để thánh hóa 86
- Giám mục được sai đi để quản trị và hướng dẫn dân Chúa 93
Chương IV: GIÁM MỤC, THỪA TÁC VIÊN TIN MỪNG PHỤC VỤ HẾT MỌI NGƯỜI 100
- Bổn phận truyền giáo của giám mục 101
- Đối thoại giữa các tôn giáo 103
- Trách nhiệm đối với thế giới 107
Chương V: HÀNH TRÌNH LINH MỤC VÀ CÁC GIÁM MỤC 116
- Những đòi hỏi nên thánh trong đời sống người giám mục 117
- Các chiều kích làm nên linh mục của giám mục 118
- Thừa tác viên của Tin mừng hy vọng 121
- Nhân đức hy vọng trong hành trình tâm lính của giám mục 123
- Như Đức Trinh Nữ Maria các giám mục luôn hân hoan trong hy vọng 130
- Bảng câu hỏi 132
- Chú thích 137