Bản tin hiệp thông: Tiếng nói của Hội đồng Giám mục Việt Nam - Giáo hội Philippines
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 253.05 - Ấn phẩm định kỳ về mục vụ Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S13,14
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003526
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 292
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015209
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 292
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Mục lục 3
Lời nói đầu 5
Phần I : Giới Thiệu Giáo Hội Philippines  
•       Philippines : đất nước và con người 6
•       Tổ chức Giáo hội Philippines 8
•       Tổ chức Hội đồng Giám mục Philippines 21
•       Sứ điệp của Công đồng Toàn quốc Philippines  
         về Đổi mới Giáo hội 28
•       Tình hình Giáo hội và xã hội Philippines ngày nay -   
         Dưới ánh sáng đức tin đọc ra những dấu chỉ thời đại 38
•       “Hãy chèo ra chỗ nước sâu"  
          Những ưu tiên mục vụ của Giáo hội tại Philippines 58
•       Số liệu thống kê về hiện tình Giáo hội  
         trước và sau Công nghị Toàn quốc lần II 69
•       Tóm tắt báo cáo của các uỷ ban HĐGM Philippines  81
•       Vấn đề du học tại Philippines 115
Phần II : Tin Tức  
•       Thông tin về chuyến đi Philippines  118
•       Chương trình chuyến đi Philippines của HĐGM VN 120
•       Bài phát biểu của Đức cha Chủ tịch HĐGM VN  123
•       Nhật kí chuyến đi Philippines  127
•       Sinh hoạt của Giáo Hội toàn cầu  140
•       Sinh hoạt của Giáo hội VN 163
Phần III : Tư Liệu  
•        Toàn cảnh xã hội VN từ 2000-2005  và một vài định hướng mục vụ xã hội 173 
•        Sứ điệp Ngày Quốc tế Giới trẻ lần XVII của ĐTC 196
•        Lịch sử và chủ đề của những Ngày Quốc tế Giới trẻ 202
•        Bài giảng khai mạc của ĐHY A. Ambrozic 204
•        Các Nghi thức Phụng vụ Ngày Quốc tế Giới trẻ 208
•        Bài giảng khai mạc NQTGT của ĐTC 216
•        Bài giảng Đêm Canh thức NQTGT của ĐTC 221
•        Bài giảng bế mạc NQTGT của ĐTC 226
•        Bài giáo lí của ĐC Phaolô Bùi Văn Đọc 230
•        Bài giáo lí ĐC F.X. Nguyễn Văn Sang 239
•        Liên Hội đồng Giám mục Á châu 250
•        Tổng kết Ngày Quốc tế Giới trẻ lần XVII 253
•        Đức Hồng y F.X. Nguyễn Văn Thuận từ trần 289
         *   Thông báo của Ban Biên tập