Bản tin hiệp thông: Giáo lý: Phương pháp sư phạm và phương pháp giảng dạy
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 253.05 - Ấn phẩm định kỳ về mục vụ Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S48
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011092
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 239
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0011113
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 239
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
 Hỏi - Thưa: Phương pháp hcoj hỏi Giáo lý cổ kính vẫn còn thịnh hành ở các giáo xứ Công giáo Việt Nam 9
Ban Giáo lý Giáo phận Nha Trang  
❖ Tin học và việc giảng dạy Giáo lý  
Gioan Lê Quang Vinh  
❖ Vài suy tư về phương pháp sư phạm Giáo lý 34
Anbêtô Nguyễn Lộc Thọ, OP  
❖ Niềm trăn trở của vị Cha chung 45
Lm. Đa Minh Nguyễn Đức Thông  
❖ Ngày giowsin trẻ thế giới 2008 ghi nhận tử Sydney 52
Antôn Uông Đại Bằng  
❖ Giáo dục trong các trường Công giáo 62
HY. Zenon Grocholewski - Lm. Đỗ Ngọc Bảo, OP  
❖ 350 năm thành lập hội thừa sai Paris 73
Lm. Giuse Trần Anh Dũng  
❖ "Tận thế" theo Phật giáo Hòa Hảo dưới cái nhìn của người Kitô hữu trong cuộc đối thoại tôn giáo 94
Lm. Micae Lê Xuân Tân  
❖ Mẹ Maria, nhà giáo dục đức tin 118
Lm. Giuse Đặng Thánh Minh  
❖ Thánh Thể , Lộ Đức và mục vụ chăm sóc bệnh nhân 127
Đa Minh Hồ Công Hưng  
❖ Trong cơn bão giá 138
Phóng sự Têrêsa Nguyễn Hà Tường Anh  
❖ Giáo lý diễn ca-  một phong cách truyền thống và hội nhập văn hóa 146
Lê Đình Bảng  
❖ Vượt khỏi những lúng túng của hai đại danh từ "Người" và "Ngài" 169
Lm. Trăng THập Tự Võ Tá Khánh  
TRUYỆN NGẮN  
❖ Hành quyết song hùng 188
Bùi Nghiệp  
CHỨNG NHÂN ĐỨC TIN  
❖ Liệt nữ đất Việt 197
Anna Kim