Bản tin hiệp thông: Năm gia đình Amoris laetitia
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 253.05 - Ấn phẩm định kỳ về mục vụ Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S124
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013956
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2121
Khổ sách: 24
Số trang: 221
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013957
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2121
Khổ sách: 24
Số trang: 221
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013958
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2121
Khổ sách: 24
Số trang: 221
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013959
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2121
Khổ sách: 24
Số trang: 221
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích