Bản tin hiệp thông: Chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 253.05 - Ấn phẩm định kỳ về mục vụ Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S102
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010687
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 24
Số trang: 173
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
CHUYÊN ĐỀ: CHUẨN BỊ CHO NGƯỜI TRẺ BƯỚC VÀO ĐỜI SỐNG HÔN NHÂN  
Chuẩn bị hôn nhân cho người di dân, khuyết tật, sinh viên và công nhân 9
Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ  
  Mấy IM nhắn nhủ thanh niên nam nữ đến tuổi kết bản 16
Gm. Phaolô Bùi Chu Tạo  
 Một số Quy định về thủ tục hôn nhân trong Giáo tỉnh Hà Nội 28
  Bữa ăn gia đình truyền thống Việt Nam và bàn Tiệc Thánh 30
Lm. Giuse Đỗ Văn Thụy, MSV  
 Gặp gỡ VII: Chúng mình sẽ sinh con 44
 Gặp gỡ VIII: Chúng mình sẽ tạo lập một gia đình - Hội Thánh tại gia 52
 Gặp gỡ IX: Trong xã hội  60
VPHĐGMVN  
THỜi SỰ  
 Đúc kết Hội nghị thường kỳ 2017 các Đại chủng viện tại Việt Nam 69
KINH THÁNH  
I. Hội nghị Kinh thánh Đông Nam Á (CBF-SEA) tại Nha Trang 75
Kinh thánh nói gì về việc kể chuyện 85
Sr. Emmanuel Gunanto, osu  
II. Hội thảo về AsIPA (Phương pháp tiếp cận Mục vụ toàn diện tại Châu Á) được tổ chức tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn 91
Chia sẻ Lòi Chúa 92
Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm  
GIÁO LÝ  
Bộ Giáo lý Đức tin: một vài suy xét liên hệ đến việc đáp trả các dự luật về không phân biệt đối xử vói những ngưòi  
đồng tính 107
 Bộ Giáo lý Đức tin: Những xem xét Hên quan đế các đề nghị công nhận hợp pháp cho việc kết họp giữa những người đồng tính luyến ái 114
Chuyển ngữ: BS Trần Như Ý Lan, C.N.D  
  Thế giới cận đại - Một thế giới toàn cầu hóa - đô thị hóa... 127
F. Vital Luca Nguyễn Hữu Quang