Bản tin hiệp thông: Di dân
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 253.05 - Ấn phẩm định kỳ về mục vụ Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S113
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010594
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 22
Số trang: 171
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010595
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 22
Số trang: 171
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010600
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 22
Số trang: 171
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010601
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 22
Số trang: 171
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Gợi ý mục vụ năm 2019  
VP UBMVGĐ  
Bài 6: Bước đi trong ánh sáng chân lý: Sự phân định 5
Bài 7: Cách phân định 9
* Hồ sơ Hội thánh Công giáo trước vấn nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên 13
VP UBMVGĐ  
* Lạm dụng tình dục trẻ em: Một phân định trên phương diện y học xã hội, luân lý và mục vụ Công giáo 39
Bác sĩ Trần Như Ý Lan, Dòng Đức Bà  
CHUYÊN ĐỀ DI DÂN  
* Phỏng vấn Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng - Chủ tịch UB mục vụ di dân 79
* Cộng đoàn Công giáo pháp tại Sài gon:  
- Giới thiệu chương trình "Parcours Alpha couple" hay "Alpha couple" 89
Linh mục Giuse Nguyễn Văn Hiển, OP  
Viết theo Marie - Aure de Champeaux  
Phụ trách nhóm "Parcours Alpha couple" của cộng đoàn Công giáo Pháp tại Sài gòn 95
* Đồng hành với người Việt tại Hàn Quốc  
Linh mục JB. Nguyễn Đức Hảo, SVD  
Tuyên Ủy Cộng Đoàn Công giáo Việt nam thuộc Tổng Giáo phận Seoul  
TRUỀN GIÁO  
* Các Hội giáo hoàng truyền giáo TGM Giampietro Dal Toso 106
Diễn văn tại hội nghị thường niên của Hội Đồng Giám mục Việt Nam Bãi dâu - ngày 25/04/2019  
Chuyển ngữ : Lm. Giêrônimô Nguyễn Đình Công, Giáo phận Xuân Lộc -Giám đốc các Hội Giáo hoàng Truyền giáo tại Việt Nam  
VĂN KIỆN  
* Hội Đồng Giám mục Việt Nam - Thư gửi Cộng Đồng dân Chúa về một số lưu ý trong đời sống đức tin 130
* Nhân đức thờ phượng: Hiện trạng - giáo huấn - phân định 135
* Ủy ban Phụng tự giải thích quy định về giảng lễ, đặt tay và rảy nước thánh 154
* Văn kiện về tình huynh đệ nmhaan loại vì hòa bình thế giới và chung sống