Bản tin hiệp thông: Giáo dục lương tâm
Phụ đề: Bản tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Số 46 (tháng 3&4 năm 2008)
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 253.05 - Ấn phẩm định kỳ về mục vụ Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S46
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011190
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 20
Số trang: 240
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015239
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 20
Số trang: 240
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời ngỏ 5
Chuyên đề: ĐẠI HỘI LẦN THỨ X HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM 7
Bản đúc kết Đại Hội X Hội Đồng Giám Mục VN 9
Danh sách Ban Thường Vụ HĐGM/VN 12
Báo cáo của các Ủy Ban trực thuộc HĐGM/VN 14
Báo cáo tổng kết tình hình 26 Giáo Phận 90
Báo cáo tổng kết của văn phòng thư ký HĐGM/VN 105
Điểm Nhấn Mục Vụ 113
Thư Chung của HĐGM/VN gửi cộng đồng Dân Chúa 115
Đọc Mục Lục Thư Chung 2007 133
Nhịp Sống Hiệp Thông 139
Một Hạt Kinh Chung 141
Tử Đạo Việt Nam 147
Hội Thảo quốc tế: Công Bằng Xã hội 151
Diễn văn chào mừng của ĐC chủ tịch HĐGM/VN 153
Bài học lịch sử về phát triển đất nước 157
Triển khai đường luyện tinh thần VH Dũng Lạc 163
Phỏng vấn Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn 178
Giáo Hội giữa vùng bão lũ 190
Của người và chó 205
Cội và Mầm 219
Điểm Hẹn  NHÀ THỜ CHÍNH TÒA THÁI BÌNH 221
Điểm Sách " NGÔN NGỮ CỦA CHÚA" 224
Điểm Tin Giáo Hội Việt Nam, Giáo Hội Hoàn Vũ 226