Bản tin hiệp thông: Noi gương các Thánh tử đạo Việt Nam
Phụ đề: Bản tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Số 107 (tháng 7&8 năm 2018)
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 253.05 - Ấn phẩm định kỳ về mục vụ Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S107
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009882
Nhà xuất bản: Hội đồng Giám mục Việt Nam
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 24
Số trang: 173
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009925
Nhà xuất bản: Hội đồng Giám mục Việt Nam
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 24
Số trang: 173
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010490
Nhà xuất bản: Hội đồng Giám mục Việt Nam
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 24
Số trang: 173
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010493
Nhà xuất bản: Hội đồng Giám mục Việt Nam
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 24
Số trang: 173
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Hội đồng Giám mục Việt Nam: Thư công bố năm thánh - tôn vinh các thánh tử đạo Việt Nam 7
Sống tinh thần tử đạo trong việc thực thi bác ái 11
Nữ tu Maria Đinh Thị Diễm Trang, FMSR  
Caritas Việt Nam  
Vẻ đẹp của tự đạo Kitô giáo 23
Lm. Phaolô Nguyễn Thành Sang  
Đọc Phi Năng thi tập của Thánh Philipphê Phan Văn Minh 43
Khổng Thành Ngọc  
Danh sách các Thánh tử đạo Việt Nam xếp theo tháng trong năm 58
Oscar Romero, vị tử đạo và vị thánh 73
Tác giả: Hồng y Gerhard Ludwig Muller  
Người dịch: Thiên Triệu  
Suy tư năm Mục vụ Gia đình 2018: Đồng hành với các gia đình trẻ  
Bài 6: Hôn nhân thực sự là gì? 81
Văn phòng HĐGMVN