Bản tin hiệp thông: Phụng vụ trong Cộng đồng dân Chúa
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 253.05 - Ấn phẩm định kỳ về mục vụ Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S10
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002741
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 21
Số trang: 199
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010582
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 21
Số trang: 199
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Mục lục 2
Lời mở 3
Phần I: Phụng Vụ  
• Nghi thức Bế mạc Năm Thánh 2000 7
Đêm canh thức (31-12-2000) 8
Nghi thức kết thúc (5-1-2001) 20
• Cử hành bí tích trong Thánh Thần 25
• Giá trị giáo dục của chu kì Phụng vụ 55
• Một số nhận xét về QCTQ Sách Lễ Roma 2000 68
• Quy tắc Tổng Quát Sách Lễ Roma 2000  79
• Hát đúng Phụng vụ Thánh lễ theo QCTQ Sách Lễ Roma 107
• Ca hát trong Thánh lễ 130
• Âm thanh của nhà thờ 143
Phần II : Hội Nghị Thường Niên HĐGM VN  
• Thư Mục vụ 2000 151
• Bản đúc kết Hội nghị Thường niên 2000 159
• Thông báo của HĐGM gửi Đức Cha Chủ tịch Uỷ ban Phụng tự 164
• Quy chế của Uỷ ban Giám mục Đặc trách Phụng tự 171
Phần III: Mục Vụ  
• Những chứng nhân của sự thật 174
• Tổng kết phiếu ý kiến 189
• Tin tức 195
• Tủ tư liệu 199