Bản tin hiệp thông: Giới trẻ và thánh nhạc
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 253.05 - Ấn phẩm định kỳ về mục vụ Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S126
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014474
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 126
Khổ sách: 24
Số trang: 239
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014475
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 126
Khổ sách: 24
Số trang: 239
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014476
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 126
Khổ sách: 24
Số trang: 239
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014486
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 126
Khổ sách: 24
Số trang: 239
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời ngỏ 5
I. CHUYÊN ĐỀ  
Giới trẻ và thánh nhạc 10
Lm. Phanxico Xavie Trần Truyền Giáo - TGP Hà Nội  
Ảnh hưởng của Thánh nhạc và Thánh ca trong đời sống Đức tin của giới trẻ 25
Lm. Giuse Võ Tá Hoàng  
Thánh nhạc trong Thánh lễ giới trẻ 43
Lm. Giuse Phạm Đình Ái, SSS  
Người trẻ đảm nhận tác vụ âm nhạc trong cử hành phụng vụ 71
Lm. Rôcô Nguyễn Duy  
Thánh ca Việt Nam, từ một góc nhìn khác 102
P. Kim  
Tuổi trẻ Công giáo và hội nhập văn hoá trong Thánh nhạc 129
Lm. Ns. Joseph Nguyễn Xuân Thảo, OFM  
Về việc gieo vần cho lời ca trong Thánh ca 157
Ns. Phanxicô  
II. TƯ LIỆU  
Tông thư dưới dạng tự sắc của Đức Thánh Cha Phanxicô "Traditions Custodes" 182
Bản dịch của Uỷ ban Phụng tự /  HĐGMVN  
Thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các Giám mục để giới thiệu tự sắc "Traditionis Custodes" 187
Bản dịch của Uỷ ban Phụng tự / HĐGMVN  
III. DIỄN ĐÀN  
Người trẻ trưởng thành trong gia đình: Bốn nhân đức trụ thời đại James F. Keenan 198
BS Trần Như Ý Lan, Dòng Đức Bà  
Đồng hành cùng người trẻ: Sống sạch trong tinh thần 228
Sư huynh Joseph Lê Văn Phượng, FSC