Bản tin hiệp thông: Giáo hội và văn hóa
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 253.05 - Ấn phẩm định kỳ về mục vụ Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S5
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010575
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 21
Số trang: 320
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010578
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 21
Số trang: 320
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
■  Mục lục 2
■  Lời mở đầu 4
A. VĂN KIỆN  
■  Thư của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II gửi các nghệ sĩ 7
■  Huấn thị của Hội Đồng Giáo Hoàng về Văn Hoá : Thử tìm một hướng mục vụ cho vấn đề văn hoá 32
■  Huấn thị của Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích: Phụng vụ Rôma và việc hội nhập văn hóa 123 
B. MỤC VỤ  
■  Niềm tin vào Đức Kitô trước sự thách đố của các nền văn hóa (Đức Hồng Y Ratzinger) 169 
■  Đối thoại giữa đức tin và các nền văn hóa ở Á châu: hướng đến sự phát triển toàn diện con người và xã hội: sứ diệp của FABC  207 
■  25 năm hội nhập văn hoá tại Á châu của FABC  (Liên Hội đồng Giám mục Á châu)            218 
■  Hội nhập văn hóa (Đức TGM. G.B. Phạm Minh Mẫn) 252
■  Họ nhà thờ Việt Nam xưa 263
■  Nét văn hoá trong Đại Hội Thánh Mẫu La Vang  296
C. TIN TỨC  
■  Lễ bế giảng các lớp Mỹ Thuật Tôn Giáo tại Tp. HCM  307
■  Chuyến viếng thăm mục vụ tại Hoa Kỳ của phái đoàn Đức Tổng Giám Mục G.B. Phạm Minh Mẫn và quý Cha tháp tùng 310 
■  Đoàn đại biểu Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ viếng thăm Việt Nam  312 
■  Tủ tư liệu 316
■  Nhắn tin 320