Bản tin hiệp thông: Hội nghị thường niên lần II Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
Phụ đề: Bản tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Số 55 (tháng 09 & 10 năm 2009)
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 253.05 - Ấn phẩm định kỳ về mục vụ Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S55
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011276
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 237
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015438
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 237
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời ngỏ 5
Chuyên đề: Hội nghị thương niên lần II Hội Đồng Giám Mục Việt Nam 7
Biên bản Hội nghị thường niên HĐGMVN 9
Báo cáo các Ủy ban trực thuộc HĐGMVN 15
Báo cáo tổng kết tình hình Giáo Hội tại Việt Nam 69
Điểm Nhấn Mục Vụ 105
Từ vấn đề xã hội trở về vấn dề con người 107
Cha sở họ Ars, Gioan Maria Vianney, Ngài là ai 117
Nhịp Sống Hiệp Thông
131
Nhật ký ad limina 133
Đề cương Năm thánh 2010 135
Những lát cắt ngang đời 171
Thánh Phụng 177
Kinh nghiệm hội nhập văn hóa của anh em Tin Lành 181
Vài nét về Sở Kiện 213
Người khách lạ 216
Điểm hẹn: NHÀ THỜ CHÍNH TÒA LONG XUYÊN 218
Điểm sách: Khuôn mặt Giáo Hội Việt Nam 350 năm qua 220
Điểm tin: Giáo Hội Việt Nam, Giáo Hội hoàn vũ 225