Bản tin hiệp thông: Á Châu bốn mươi năm sau khi Công đồng Vatican II kết thúc
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 253.05 - Ấn phẩm định kỳ về mục vụ Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S35
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002583
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 21
Số trang: 247
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0011176
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 21
Số trang: 247
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời ngỏ 5
Chuyên đề: Á Châu bốn mươi năm sau khi Công Đồng Vatican II kết thúc  7
   Giáo Hội tại Á Châu  9
   Á Châu đón nhận Vatican II 28
   Kitô Giáo Á Châu với thời hiện đại  46
   Đời Thánh Hiến tại Á Châu 72
   Công Đồng Vatican II đối với giáo dân 121
   Nhịp sống hiệp thông 125
   Điểm sách - Phim: Da Vinci Code 125
   Những bí mật và gian dối 143
   Mật Mã Da Vinci: dấu chỉ thời đại  150
   Từ nữ thần đến nữ quyền 162
   Vấn đề hình thành Kinh Bộ 188
   Thời điểm Mật Mã Da Vinci  198
   Đồng bản thể hay đồng bản tính 211
   Một vài suy nghĩ về Bản Dịch 2005 219
Điểm Tin  250