Bản tin hiệp thông. Sống năm thánh 2000
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 253.05 - Ấn phẩm định kỳ về mục vụ Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S6
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010536
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 21
Số trang: 258
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010573
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 21
Số trang: 258
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
I. Các Văn Kiện Theo Chủ Đề Năm Thánh  
• Lời mở đầu 5
• Tông sắc Mầu nhiệm Nhập thể của ĐTC Gioan Phaolô II 7
• Những quy định của Tòa Ân Giải Tối Cao về việc lãnh nhận  
  Ân Xá NT 2000 của Đức Ông F.B. Trần Văn Khả 39
• Sứ điệp củạ ĐTC Gioan Phaolô II  
  Ngày Quốc Tế Giới Trẻ năm 2000 50
• Các bản văn Phụng vụ Năm Thánh 2000  61
• Thánh Lễ I dùng cho cử hành Năm Thánh 2000  62
• Thánh Lễ II dùng cho cử hành Năm Thánh 2000  65
• Kinh Năm Thánh 2000  72
• Các bài đọc trong Thánh Lễ Năm Thánh 2000 77
• Nghi thức khai mạc Năm Thánh 2000  
  tại Nhà Thờ Chính Tòa (25-12-1999) 79
• Bài công bố năm Hồng Phúc 90
• Bài hát công bố năm Hồng Phúc 94
• Đêm canh thức đón chờ Năm Thánh 2000 (31-12-1999) 101
• Các công thức Sám Hối dùng trong nghi thức đầu lễ  
  của Năm Thánh 2000 121
• Các công thức mở đầu và kết thúc Lời Nguyện Tín Hữu 125
• Thư chung của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam  
  nhân dịp Năm Thánh 2000 127
• Lịch cử hành Năm Thánh tại các Giáo Phận Việt Nam 138
II. Hội Nghị Thường Niên 1999 của Hội Đồng Giám Muc Việt Nam  
• Giới thiệu tổng quát Hội Nghị 157
• Diện văn chúc mừng của Dức nồng Y ôodano ............. 161
• Diện văn chúc mừng của Dức Hổng Y Tomko 162
• Tuyên bổ khai mạc của Dức Hổng Y Chủ Tịch HĐGMVN 164
• Chia sẻ của Đức Hồng Y Chủ Tịch HĐGMVN  
  trong Thánh Lỗ khai mạc Hội Nghị 166
• 25 Giáo Phận Việt Nam Ỉ69
• Bảng tổng kết 25 Giáo Phận 188
• Báo cáo của các Ủy Ban Giám Mục  
  về các Đại Chủng Viện, Giáo dân, Thánh nhạc 190
• Quy chế của Uỷ ban Thánh nhạc Việt Nam 195
• Bản đúc kết của Đức Cha Tổng Thư Ký HĐGMVN 200
• Bài nói chuyện của ông Trưởng ban TG Chính Phủ 204
• Tuyên bố bế mạc của Đức Hồng Y Chủ Tịch HĐGMVN 212
III. Tin Tức   
• Cuộc viếng thăm của ĐTC tại Ấn Độ và công bố  
  thông điệp hậu THĐGM Á Châu - ĐC. Nguyễn Văn Sang 215
• Thánh Lễ do Đức Thánh Cha chủ tế tại sân vận động Neru 221
• Mục lục cuốn Niên giám năm 2000  
  của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam 225
• Giới thiệu trang Web trên mạng internet của HĐGM Việt Nam 235
• Công cuộc cứu trợ lũ lụt miền Trung 237
• Lịch treo tường Công Giáo Việt Nam 246
• Hội thảo lần thứ 13 của Ủy ban Thánh nhạc 247
• Cuộc toạ đàm về đạo hiếu tại TGP Huế 248
• Chương trình mục vụ giới trẻ của TGP. Tp.HCM 250
• Tủ tư liệu 254
• Giới thiệu chủ đề Bản Tin Hiệp Thông số 7 :  
• Đào tạo nhân sự cho Giáo Hội :  
  Giám Mục, Linh Mục, Tu Sĩ, Giáo Dân 259
  Hộp thư nhắn tin 260