Bản tin hiệp thông: Giáo xứ và các đoàn thể đồng hành với giới trẻ
Phụ đề: Bản tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Số 119 (tháng 7&8 năm 2020)
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 253.05 - Ấn phẩm định kỳ về mục vụ Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S119
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012959
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 24
Số trang: 191
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0012960
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 24
Số trang: 191
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013286
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 24
Số trang: 191
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013287
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 24
Số trang: 191
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
* Hiệp ước giáo dục toàn cầu (Plato Educativo Globale) - Đường hướng giáo dục của giáo dục hôm nay 7
Gm. Giuse Đinh Đức Đạo  
* Giáo xứ đồng hành với giới trẻ đến gặp gỡ Đức Kitô 24
Lm. Antôn Hà Văn Minh  
* Giới trẻ di dân với những thách đố về luân lý 44
Lm. Phêrô Nguyễn Hùng Hải, MF  
* Phát triển vai trò tông đồ Junior thuộc phong trào Legio Mariae trong mục vụ viếng thăm 58
Lm. Giuse Nguyễn Trường Phước  
* Đồng hành đức tin với những người trẻ di dân 72
Lm. Giuse Nguyễn Minh Phúc, MF  
* Giáo xứ, môi trường giáo dục thiêng liêng và nhân cách cho các bạn trẻ 84
Giuse Phạm Thanh Liêm, SJ  
* Đời sống học đường - những thách đố và cơ hội cho đức tin của sinh viên Công giáo ngày nay 96
Lm. Titô Trần Nguyên Lãm  
* Giới trẻ trưởng thành trong tình yêu 105
Sr. Maria Lê Kim Yến, Dòng MTG hà Nội, Tiến sĩ tâm lý