Bản tin hiệp thông: Giới trẻ giáo dục văn hóa và đồng hành thiêng liêng
Phụ đề: Bản tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Số 118 (tháng 5&6 năm 2020)
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 253.05 - Ấn phẩm định kỳ về mục vụ Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S118
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013086
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 23
Số trang: 199
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013087
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 23
Số trang: 199
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013092
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 23
Số trang: 199
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013288
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 23
Số trang: 199
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
- Nhãn quan Giáo hội về giới trẻ trong thế giới hôm nay 7
Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Viên 11
- Thánh kinh và tính dục dị biệt 38
Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn 21
- Người trẻ sống điều kỳ diệu của phái tính là nam, là nữ: Nhận định lý thuyết  về giới (Gender Theory) 24
Bs. Trần Như Ý Lan, Dòng Đức Bà 27
- Đồng hành với Người trẻ trong việc tìm hiểu đức tin 35
Làm chứng gian: Vạch trần lịch sử chống Công giáo trong nhiều thế kỷ 75
Văn phòng Thư ký HĐGM 44
- Người trẻ dấn thân trong thế giới ký thuật số: Những thách đố và cơ hội 98
Serge C. Maniba  
Bản dịch tiếng việt: Lm. Gioan Phan Văn Định 67
- Một chia sẻ về dồng hành thiêng liêng với giới trẻ  
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu SJ 83