Bản tin hiệp thông: Sứ mạng và lịch sử truyền giáo
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 253.05 - Ấn phẩm định kỳ về mục vụ Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S23,24
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003588
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 21
Số trang: 288
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009960
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 21
Số trang: 288
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Mục lục 3
Lời nói đầu  5
Phần I: Văn Kiện  
• Sứ điệp Mùa Chay của ĐTC Gioan Phaolô II 7
• Sứ điệp của ĐTC nhân Ngày Giới trẻ  12
• Thư của ĐTC gửi các linh mục nhân ngày Thứ Năm Tuần Thánh  19
• Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền giáo 2004  27
• Sứ điệp của ĐTC nhân Ngày Cầu cho Ơn gọi lần thứ 41 33
Phần II: Sứ Mạng Truyền Giáo Trong Dòng Lịch Sử  
• Xác tín về sứ mạng truyền giáo   
     - Lm. Ant. Nguyễn Ngọc Sơn 38
• Đôi nét lịch sử Giáo hội Công giáo  
     - Lm. Giuse Đỗ Quang Chính, S.J 66
• Quá trình lịch sử công cuộc truyền giáo  
     - Lm. Felipe Gomez, S.J 75
•  Lược sử Giáo hội Công giáo Việt Nam  
     - Lm. Ant. Nguyễn Ngọc Sơn  115
• Thần học truyền giáo theo CĐ. Vatican II  
     - Lm. Felipe Gomez, S.J 144
• Sứ mạng loan báo Tin Mừng và mầu nhiệm Phục Sinh  
     - Lm. Giuse Nguyễn Năng  177
• Sứ mạng truyền giáo: một việc làm đương nhiên của Kitô hữu  
     - Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa 183
• Giáo xứ Capharnaum - Lm. Piô Ngô Phúc Hậu 196
• Vài nhận định về đời sống Kitô giáo tại VN  
     - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Viễn, O.P 200
• Những người rao giảng hôm nay  
     - Trích Tủ sách Lên Đường 208
• Chia sẻ thao thức truyền giáo  
     - Gm. P. Nguyễn Văn Nhơn  211
Phần III: Văn Kiện Các Giáo Phận  
Thư Mục vụ:  
     - GP. Hải Phòng 219
     - GP. Bùi Chu  222
     - GP. TP. HCM 226
     - GP. Phú Cường 230
     - GP. Mỹ Tho 237
     - GP. Phan Thiết 242
     - GP. Xuân Lộc 245
Phần IV: Tin Tức  
• Sinh hoạt của Giáo hội toàn cầu 251
• Sinh hoạt của Giáo hội Việt Nam 262
• Sinh hoạt của các Ủy ban Giám mục:  
     - Hoạt động của Ủy ban Giáo dân 263
     - Biên bản họp Ủy ban Tu sĩ 265
     - Biên bản họp Ủy ban Thánh nhạc 268
     - Sinh hoạt của Ủy ban Bác ái Xã hội 270
• Sinh hoạt của các Giáo phận 271
• Sinh hoạt của các Dòng tu 277
• Thống kê về tình hình GHCG trong 23 năm 283
• Thông báo Bản tin số 25 284
• Hỏi - Đáp 285
• Thông báo về việc phát hành cuốn Niên Giám