Bản tin hiệp thông: Truyền thông xã hội Công giáo - Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 253.05 - Ấn phẩm định kỳ về mục vụ Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S64
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0015097
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 239
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015099
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 239
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
CHUYÊN ĐỀ I  
Sứ điệp Truyền thông Xã hội lần thứ 45  
Của Đức Giáo hoàng Benêđictô XVI  8
Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội trong các văn kiện của Giáo Hội 15
Đạo đức trên internet  
Giuse Giang Tú 22
Giáo hội và diễn đàn internet  
Lm. Giuse Mạnh Hữu 57
Mục vụ Quan hệ công chúng: nền tảng Kinh Thánh và internet  
Lm. Giuse Vũ Hữu Hiền 88
Cai nghiện online  
Lm. Fx Nguyễn Minh Thiệu, SDB 125
Đôi điều về việc đồng hành với con cái trong thế giới internet  
Clara Minh Trang, FMA 143
Một vài yếu tố cần quan tâm khi truyền thông niềm tin Kitô giáo   
Clara Minh Trang, FMA 155
CHUYÊN ĐỀ II  
Đức Gioan Phaolô II và tầm nhìn về con người như một ngôi vị  
Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm 164
Thiên Chúa và sự can đảm  
Di chúc tinh thần của Đức cố Giáo hoàng Gioan Phaolô II 181
THẦN HỌC  
Đức Giêsu Nazareth của Đức Giáo hoàng Benêđictô XVI  
Mai Tâm 191
Lời tựa phần I của cuốn Đức Giêsu Nazareth 194
Lời tựa phần II của cuốn Đức Giêsu Nazareth 210
VĂN HÓA  
Chân trời và những người bay  
Gia Kỳ 217