Bản tin hiệp thông: Thánh Phaolô - Cuộc đời và giáo huấn
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 253.05 - Ấn phẩm định kỳ về mục vụ Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S51
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011076
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 238
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0011080
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 238
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời ngỏ 5
Chuyên đề: Thánh Phaolô: Cuộc Đời Và Giáo Huấn 7
     Pneuma Dynamis trong thư Phaolô 9
     Công chính hóa theo Thánh Phaolô 33
     Thánh Phaolô, người rao giảng đa văn hóa 93
Điểm nhấn mục vụ 115
     Marcellin Champagnat, nhiệt tình giáo dục 117
     Linh mục, người chạy bàn 124
     Luân lý mạng 130
Nhịp sống hiệp thông 145
     Tìm hiểu các tôn giáo: Hồi Giáo 147
     Hội nghị thăng tiến phụng vụ thánh tại Châu Á 164
     Một bản dịch Kinh Thánh chính thức 179
     Dũng lạc thánh tích 188
     Thời gian 193
     Người em gái Di Linh 195
     Cháu chào ông 199
     Chỉ muốn làm quan trên trời 212
Điểm hẹn NHÀ THỜ CHÍNH TÒA XUÂN LỘC 221
Điểm sách Tìm hiểu thư của Thánh Phaolô 223
Điểm tin Giáo Hội Việt Nam, Giáo Hội Hoàn Vũ 224