Bản tin hiệp thông: Mục vụ gia đình
Phụ đề: Bản tin của Hội Đồng Giám mục Việt Nam. Số 18-19 (tháng 8 năm 2003)
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 253.05 - Ấn phẩm định kỳ về mục vụ Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S18,19
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002713
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 21
Số trang: 296
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015458
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 21
Số trang: 296
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Mục lục 1
Lời nói đẩu 3
Phần I: Mục Vụ Gia Đình  
•   Các gia đình hãy trở nên chính mình - Hy. Jame L. Sin 5
•   Chăm sóc mục vụ cho gia đình - Hy. F. Marcharski 13
•   Giáo xứ và việc chăm sóc mục vụ cho gia đình - Đô. R. Bonetti  26
•   Gia đình Kitô và Mầu nhiệm vượt Qua:  
           Đối thoại và linh đạo Thập giá - Gm. L.A.G. Tagle 30
•   Gia đình và vấn đề nghèo đói ở thế giới thứ ba - Bà K.H. Hoomkwap 39
•   Các phong trào canh tân và việc Phúc Âm hoá các gia đình sống tản mác - Tgm. St.F. Hamao 66 
•   Sứ mệnh truyền bá Phúc Âm - Lm. B.Forte 75
•   Suhay - Một khuôn mẫu sinh hoạt giới trẻ Tổng giáo phận Manila 87 
•   Linh mục và vấn đề gia đình - Gm. G. Trần Xuân tiếu 94
•   Quan niệm Công giáo về hôn nhân và gia đình - Lm. Phạm Đức Trị 122 
•   Tự do của người Kitô hữu trong một thế giới tội lỗi và hướng thiện - Lm. T. Chartern S.J 138 
•   Thư Mục vụ. số 104-105 của GP Phan Thiết - Gm. N. Huỳnh Văn Nghi 152 
•   Bục giảng và Bàn thờ tại gia - Lm. G. Hoàng Kim Toan 159
•   Gia đình Việt Nam xưa và nay - Lm. A. Nguyễn Ngọc Sơn 166
Phần II: Tin Tức  
•   Sinh hoạt của Giáo Hội toàn cầu 178
•   Sinh hoạt của Giáo hội Việt Nam 192
•   Sinh hoạt của các Ủy ban Giám mục:  
     ✓ Bảng tổng kết cuộc họp của Ban Thường vụ 199
     ✓ Biên bản họp Ủy ban Giáo II Đức tin 204
     ✓ Sinh hoạt của Ủy ban Bác ái Xã hội 210
     ✓ Biên bản họp Ủy ban Tu sĩ 214
     ✓ Biên bản hop Ủy ban Giáo dân 224
Phần III: Bài Viết  
•   Vài ghi nhận về chuyến đi Hàn Quốc - Tgm. G.B. Phạm Minh Mẫn 227
•   Hoa thơm Chúa hái về - Lê Đình Bảng 232
•   Bồi hồi bên sông Mã - Lê Đình Bảng 237
Phần IV: Tư Liệu  
•   Quy chế Hội đồng Linh mục TGP TP. HCM 243
•   Huấn thị Bộ Giáo sĩ gửi các linh mục - Gm. P.T.Nguyễn Bình Tĩnh 250
•   Quy chế Hội đồng Mục vụ Giáo xứ TGP TP. HCM 257
•   Thánh Thể, ánh sáng của ngàn năm mới - Gm. G.Trần Đình Tứ (dịch) 275
•   Vườn thơ 65
     ✓ Nụ cười nhà đạo 198
     ✓ Thông báo của Ban Biên tập 274
     ✓ Thông báo về việc phát hành phim Công giáo 296
     ✓ Thông báo về web site của Hội đồng Giám mục 296