Bản tin hiệp thông: Anh em của muôn loài
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 253.05 - Ấn phẩm định kỳ về mục vụ Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S22
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003873
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 21
Số trang: 192
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005284
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 21
Số trang: 192
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Mục lục 3
Lời nói đầu 4
Phần I: Văn Kiện  
•       Sứ điệp Hoà Bình năm 2004 của ĐTC GP.II 7
•       Năm Thánh Truyền giáo (Giáo hội Việt Nam) 20
PHẦN II: Chủ Đề  
•       Hòa bình với Thiên Chúa Tạo Hoá và muôn loài thụ tạo (ĐTC)-  
Gm. Giuse Vũ Duy Thống (dịch) 31
•       Môi trường và các vấn nạn hiện nay ở Việt Nam - Ts. Thái Công Tụng 44
•       Hành trình sáng tạo - Lm. Phaolô Nguyễn Thái Hợp 58
•       Đôi nét về bộ môn Đạo đức sinh học - Gm. step. Tri Bửu Thiên 87
•       Những cuộc tấn công của thế giới vào sự sống - Ts. Brian Clowes 124
•       Gia đình xưa và nay (tt và hết) - Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn 147
•       Ấn Độ: ngay cả người đàn ông sắt đá cũng khóc - lan Mackinnon 155
•       Lang thang nơi hoang dã - Mc. Margolis 159
•       Loài kiến thật sự không phải dễ chịu - John Ness 161
PHẦN III: Chuyến Viếng Thăm Hoa Kỳ  
•       Chương trình sinh hoạt của HĐGM VN tại HK 165
•       Bài diễn văn của Đức cha Chủ tịch HĐGM 168
•       Tường trình chuyến viếng thăm của HĐGM VN tại HK - Gm. Phêrô Nguyễn Soạn 171
Phần IV: Sinh Hoạt  
•       Sinh hoạt của Giáo Hội toàn cầu 177
•       Sinh hoạt của Giáo hội Việt Nam 185
•       Sinh hoạt cửa các Uỷ ban Giám mục 188
*  Thơ Mặt Trời ở phương Đông - Đình Bảng 163
*  Thơ Hoa dại ven đường - Quỳnh Anh 162
*  Thông báo của Ban Biên Tập 2
*  Đính chính 192