Logos 04: Đối thoại
Phụ đề: Suy tư Thần học và Mục vụ
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 253.05 - Ấn phẩm định kỳ về mục vụ Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S4
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013556
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 236
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013557
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 236
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
Đối thoại giữa Thần học và Triết học 7
Grn. Gioan Đỗ Văn Ngân  
Nuồn cội Ba Ngôi của đối thoại 47
Lm. Ptìêrô Trần Văn Hội  
Thông điệp Ecclesiam suam: Đối thoại như con đường dẫn đến ơn cứu độ và là phương thế loan bào Tin mừng ngày nay 70
Lm. Ginse Nguyễn Văn Am, SDB.  
Đối thoại trong thần học luân lý đương thời 116
BS. Trần Như Ý Lan, Dòng Đức Bà  
Sống đức tin Kitô giáo trong bối cảnh đa văn hóa và liên tôn 145
Tổng Giám Mục Felix Machado, Vasai   
Chuyển ngữ: Sr. M. Danielle Nguyễn Thị Mỹ Dung, Dòng Cơn Đức Mẹ Phú Cường  
Linh mục, con người đối thoại 168
Lm. Fx. Nguyễn Tiến-Dưng, AA.  
Đối thoại và lắng nghe trong gia đình 184
Nữ tu Thecla Trần Thị Giồng, Dòng Đức Bà  
Văn kiện của Giáo hội: Diễn văn của Đức Thánh Cha Phanxicô  
tại hội thảo chủ đề “Thần học hậu tông hiến Veritatis Gaudium trong bối cảnh vùng Địa Trung Hải” 214