Bản tin hiệp thông: Người trẻ và việc phân định ơn gọi
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 253.05 - Ấn phẩm định kỳ về mục vụ Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S103
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010755
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 24
Số trang: 171
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
CHUYÊN ĐỀ: NGƯỜI TRẺ VÀ VIỆC PHÂN ĐỊNH ƠN GỌI  
(Ơn gọi linh mục, ơn gọi độc thân thánh hiến, ơn gọi hôn nhân...)  
"Người trẻ và việc phân định ơn gọi (ơn gọi độc thân thánh hiến, ơn gọi hôn nhân)" 7
Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ  
Người trẻ, ơn gọi và phân định 14
Lm.Giuse Lê Công Đức, PSS  
Phân định về ơn gọi hôn nhân 26
Lm. Tôma Vũ Quang Trung, S.J  
Vài suy tư về việc phân định ơn gọi linh mục dưới góc nhìn của Ratio 2016 38
Giuse Nguyễn Trọng Sơn  
Khía cạnh tâm lý và thực tế trong việc nhận định ơn gọi độc thân thánh hiến 47
Nữ tu Thecla Trần Thị Giồng, dòng Đức Bà  
Việc linh hướng trong chương trình đào tạo các ứng sinh linh mục ở chủng viện 63
Benard Pitaud, PSS  
Lm. Nguyễn Hữu Đức, PSS., dịch  
THỜI SỰ  
Hội đồng Giám mục Việt Nam - Hội nghị thường niên kỳ II/2017 (09-13/10/2017) 75
Thư mục vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi cộng đồng dân Chúa 78
SỨ VỤ TRUYỀN GIÁO  
Sứ vụ đến với muôn dân - AD GENTES - Một lượng giá 84
Tác giả: Gerard de Rosasio  
Dịch giả: Lm. FX. Nguyễn văn Thượng  
MỤC VỤ GIA ĐÌNH  
Hôn nhân khác đạo tại Châu Á 94
Tác giả: Astrid Lobo Gaijwala  
Dịch giả: Lm. Gioan Kim khẩu Phan Văn Định  
TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI  
Thế nào là truyền thông và truyền thông đại chúng 126
Trần Hữu Quang  
VĂN HÓA  
Cảm nhận Phát Diệm 167
Khổng Thành Ngọc