Bản tin hiệp thông: Giáo Hội Việt Nam khai mạc Năm Thánh 2010
Phụ đề: Bản tin của Hội đồng Giám Mục Việt Nam. Số 56 (tháng 11 & 12 năm 2009)
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 253.05 - Ấn phẩm định kỳ về mục vụ Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S56
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011258
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 204
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015435
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 204
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời ngỏ 5
Chuyên đề: Giáo Hội Việt Nam Khai Mạc Năm Thánh 2010 7
       Sứ điệp ĐTC Bênêđitô XVI Gửi Giáo Hội VN 9
       Sư Điệp Của Bộ Loan Báo Tin Mừng Cho Các Dân Tộc 13
       Nghi thức sám hối 16
       Nghi thức tưởng nhớ tổ tiên 19
       Tuyên bố khai mạc của ĐHY, chủ tịch UB Năm Thánh 23
       Diễn văn khai mạc của ĐC chủ tịch HĐGMVN 25
       Lời ngỏ của ĐHY Etchgaray 31
       Bài giảng lễ khai mạc Năm Thánh tại Sở Kiện 35
       Giáo tỉnh Hà Nội 41
       Giáo tỉnh Huế 102
       Giáo tỉnh Sài Gòn 135