Bản tin hiệp thông: Sứ vụ truyền giáo
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 253.05 - Ấn phẩm định kỳ về mục vụ Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S114
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010592
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 22
Số trang: 201
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010593
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 22
Số trang: 201
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010598
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 22
Số trang: 201
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010599
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 22
Số trang: 201
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
CHỦ Đ NĂM GIA ĐÌNH   
Gợi ý mục vụ năm 2019  
VP UBMVGĐ  
-    Bài 8: Cần phân định những gì? 5
-    Bài 9: Hội nhập: Trở về để hiệp thông trọn vẹn 11
•    Tông thư - Tự sắc “Vos Estis Lux Mundi” “Các Con Là Ánh Sáng Thế Gian” 15
Đức giáo hoàng Phanxicô  
•    Học hỏi sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho ngày thế giới truyền giáo 2019 - Được rửa tội và được sai đi: Hội thánh Chúa Kitô thi hành sứ mạng trong thế giới 28
Nt. Maria Nguyễn Thị Bích Hương, OP.  
Văn Phòng ủy Ban Loan báo Tin mừng soạn thảo  
•    Thư của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân kỷ niệm 100 năm Tông Thư Maximum Illud về hoạt động truyền giáo trên thế giới  34
•    Thư của Đức Hồng Y Femando Filoni, Bộ trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc gửi các Hồng Y và Giám Mục 40
•    Thư của Đức Hồng Y Femando Filoni, Bộ trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc gửi các Hồng Y và Giám Mục giáo phận 45
•    Tông thư Máximum Illud và tính thời sự 50
Lm. Đaminh Ngô Quang Tuyên trình bày  
•  Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019 - “Được Rửa Tội và Được Sai Đi: Hội Thánh Chúa Kitô thi hành sứ mạng trong thế giới” 70
•   Sứ mạng: Chìa khóa để hiểu đời sống thánh hiến hôm nay 77
Tác giả: Linh mục José Cristo Rey Garcia Paredes, CMF  
Dịch giả: Linh mục Đaminh Ngô Quang Tuyên  
+ Anphong Ngnvễn Hữu Long  
Giám mục Giáo phận Vinh  
Chủ tịch Úy ban Loan bảo Tin Mừng trình bày  
•   “Sứ mạng loan báo Tin Mừng: Chìa khóa để hiểu đời sống linh mục và tu sĩ thánh hiến”  100
(Bài thuyết trình tại Khóa bồi dưỡng Thần học và Truyền giáo ngày 4.7.2019 tại Bãi Dâu)  
•   Kiến nghị: Tiêu đề huấn luyện tác viên loan báo Tin Mừng tại  
Giáo hội Việt Nam hôm nay 117
Anpltong Nguyễn Hữu Long, Giám mục Giáo phận Vinh, Chủ tịch ủy ban Loan báo Tin Mừng  
•  Hun đúc lại niềm tin & gầy dựng tiến trình Kitô hóa 133
Michel Trương  
•  Loan báo Tin Mừng sau Đại hội dân Chúa 141
Gioan Lê Quang Vinh  
•  Thư của Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục nhân kỷ  
niệm 160 năm thánh Gioan Vianney, cha xứ Ars, qua đời 150
Bản dịch tiếng Việt: Lm. Đaminh Ngô Quang Tuyên   
•  Phác họa chân dung một vị thánh: Đức Hồng Y John Henry Newman  169
Thiên Triệu  
•  Giáo hội Công giáo trước nạn lạm dụng tình dục trẻ em: chẩn đoán, phát hiện, phòng ngừa và hành động mục vụ  183
JB. Phương Đình Toại, MI  
•   Khóa bồi dưỡng về thần học và truyền giáo tại Vũng Tàu 202
Văn Yên - Nguồn: Vatican News