Bản tin hiệp thông: Loan báo Tin mừng trong môi trường gia đình
Phụ đề: Bản tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Số 104 (tháng 1&2 năm 2018)
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 253.05 - Ấn phẩm định kỳ về mục vụ Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S104
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009857
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 24
Số trang: 191
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009858
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 24
Số trang: 191
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0011145
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 24
Số trang: 191
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
CHUYÊN ĐỀ: LOAN BÁO TIN MỪNG TRONG MÔI TRƯỜNG GIA ĐÌNH  
Phần chuyên đề:  
  CÁC HỘI ĐOÀN CÔNG GIÁO TIẾN HÀNH THAM GIA  
VÀO SỨ MẠNG PHÚC ÂM HÓA TẠI VIỆT NAM  7
Anphong Nguyễn Hữu Long Giám mục Phụ tá Hưng Hóa, Chủ tịch UB.LBTM/HĐGMVN  
  NGƯỜI GIÁO DÂN THI HÀNH SỨ VỤ TÔNG ĐỒ  
TRONG THẾ GIỚI HÔM NAY THEO TÔNG HUẤN CHRISTIFIDELES LAICI 21
Lm. Đaminh Ngô Quang Tuyên, Thư ký UB.LBTM  
  CÁC CỘNG ĐOÀN HỘI THÁNH CƠ BẢN 31
Lm Đaminh Ngô Quang Tuyên  
  PHÚC ÂM HÓA GIA ĐÌNH TRƯỚC CÁC THÁCH THỨC  
MỤC VỤ TRONG THẾ GIỚI HÔM NAY 47
Lm. Đaminh Ngô Quang Tuyên  
 GIA ĐÌNH LÀ MỘT CỘNG ĐOÀN SỐNG VÀ LOAN BÁO  
TIN MỪNG 60
Gioan Lê Quang Vinh  
KINH THÁNH  
 TỔNG QUAN TIN MỪNG THỜI THƠ ẤU 72
GIÁO HỘI TẠI CHÂU Á  
  SỨ VỤ Ở GIỮA MUÔN DÂN - INTER GENTES  
TẠI Á CHÂU 77
Tác giả: Gerard de Rosario  
Dịch giả: Lm. Fx. Nguyễn Văn Thượng  
 ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ TÔNG DU  
MYANMAR VÀ BANGLADESH 90
 LÉOPOLD - MICHEL CADIÈRE 143
Nguyễn Nghị  
  VĨNH BIỆT ĐỨC ÔNG PHANXICCÔ TRẦN VĂN KHẢ  
(1938-2017) TẠ ƠN VÀ DÂNG HIỂN 153
THẦN HỌC  
   QUAN ĐIỂM CỦA KITÔ GIÁO VỀ NHÂN VỊ  181
Hồng Y Gerhard Ludwig Muller Tuấn Việt dịch