Logos 02: Hiệp thông
Phụ đề: Suy tư Thần học và Mục vụ
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 253.05 - Ấn phẩm định kỳ về mục vụ Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S2
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013543
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 305
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013544
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 305
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
• Hiệp thông trong thời đại lòng Chúa xót thương 8
Lm. Ginse Tạ Huy Hoàng  
• Chúa Thánh Thần vừa là Ngôi vị, vừa là thực tại của mọi sự hiệp thông 30
Lm. Phêrô Nguyễn Thiên Cung  
• Cử hành Thánh Thể, hiệp thông với Chúa Kitô và với nhau 68
Lm. Phaolô Vũ Chí Hỷ, sss.  
• Ăn để hiệp thông 94
Lm. Antôn Nguvễn Ngọc Sơn  
• Giáo lý viên tại Việt Nam: Đề nghị một cách hiểu, diễn đạt và sống mầu nhiệm Giáo hội hiệp thông 113
Lm. Giuse Nguyễn Văn Am, SDB.  
• Nguyên tội và ân sủng dưới lăng kính của Côn giáo và Tin lành 140
Lm. FX. Nguyễn Tiến Dưng, AA.  
• Đức Maria trong cộng đoàn hiệp thông của Giáo hội 160
Lm. Antôn Hà Văn Minh  
• Sống hiệp thông giữa Thiên Chúa , con người và vũ trụ qua việc bảo vệ môi sinh 172
BS. Trần Như Ý Lan  
VĂN KIỆN GIÁO HỘI 218
 Bộ Giáo Lý Đức Tin  
• Thư gửi Giám mục của Giáo hội Côn giáo về một vài khía cạnh của Giáo hội hiểu như sự hiệp thông 219
Lm. Phaolô Nguvễn Thành Sang chuyến ngữ  
• Bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô Bánh và Lời 245
Sr. Thérèse Nguvễn Thị Mỹ Dung chuvển ngữ  
•  Việc đổi mới số 2267 trong sách Giáo lý của Hội thánh Công giáo về án tử hình Rescriptum “exAudentia ss. mi” 02-08-2018 253
Bản dịch của úy Ban Giáo Lý Đức Tin  
• Bộ Giáo Lý Đức Tin  
Thư gửi các Giám mục về sự đổi mới số 2267 trong sách Giáo lý Hội thánh Công giáo về án tử hình 255
Bản dịch của úy Ban Giáo Lý Đức Tin  
THỜI SỰ GIÁO HỘI 264
• L’osservatore romano  
Gặp gỡ tổng trưởng bộ Giáo lý Đức tin 265
Thiện Nhân chuvển ngữ từ bản tiếng Pháp  
•  Đức Hồng y  Muller lên tiếng về 'Amoris leatitia' Dubia và Vaticanô  275
Peter Nguyễn Tâm Thành chuyển ngữ