Bản tin hiệp thông: 60 năm Hàng Giáo phẩm Việt Nam
Phụ đề: Bản tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Số 121 (tháng 11&12 năm 2020)
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 253.05 - Ấn phẩm định kỳ về mục vụ Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S121
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013184
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 23
Số trang: 275
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013191
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 23
Số trang: 275
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013192
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 23
Số trang: 275
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
I. 60 NĂM HÀNG GIÁO PHẨM VIỆT NAM  
Tông thư "Jam in pontificatus" ngày 14-01-1961 của Đức Giáo hoàng Gioan XXIII gửi Hàng Giáo phẩm Việt Nam 6
Tỏa sáng Ngọc quý Nước Trời những bước thăng trầm Giáo hội Việt Nam 60 năm 12
Lm. Phanxico X. Đào Trung Hiệu OP  
Nhìn lại Giáo hội Việt Nam 60 năm qua - Nhận diện những cơ hội và những thách đố hiện nay 55
Lm. Giuse Lê Công Đức, PĐ  
II. GIÁO HỘI VIỆT NAM VÀ HỘI NHẬP VĂN HÓA 75
Chúa Thánh Thần và hội nhập văn hóa 75
Gm. Phêrô Nguyễn Văn Viên  
La Vang: Công trình đền thờ của toàn Giáo hội Việt Nam 117
Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành  
Nhà thờ chính tòa Bùi Chu: Dấu ấn giai đoạn phát triển mới của giáo phận Bùi Chu 162
Lm. Vinh Sơn Đỗ Huy Hoàng  
III. GIÁO HỘI VIỆT NAM VÀ ĐÀO TẠO NHÂN SỰ  
Việc đào tạo Linh mục tại Việt Nam và những thách đố 179
Lm. Carôlô Hồ Bạc Xái, Giám đốc Đại Chủng Viện Cần Thơ  
Nét mới mẻ trong việc đào tạo Linh mục hôm nay 184
Gm. Giuse Đỗ Mạnh Hùng  
IV. GIÁO HỘI VIỆT NAM VÀ NHỮNG ƯU TƯ MỤC VỤ  
Một tầm nhìn... Học viện Công giáo Việt Nam những bước hình thành và phát triển 201
Bằng Hữu và Nhóm Bạn  
Sứ vụ của các gia đình Kitô hữu hôm nay. Bí tích của lòng thương xót 222
Gm. Luy Nguyễn Anh Tuấn  
Định hướng cho hoạt động truyền thông Công giáo tại Việt Nam 234
Nữ tư Ngọc Lan, fmm