Bản tin hiệp thông: Sống Đức tin giữa Đại dịch Covid-19
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 253.05 - Ấn phẩm định kỳ về mục vụ Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S128
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014479
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 24
Số trang: 199
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014480
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 24
Số trang: 199
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014488
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 24
Số trang: 199
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014495
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 24
Số trang: 199
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 5
I. CHUYÊN ĐỀ  
 Cuộc xuất hành hôm nay 11
Têrêsa Nguyễn Bình, HD. MTG Thủ Đức  
• Làm chứng cho Chúa trong bối cảnh khủng hoảng môi sinh thời đại dịch Covid-19 13
Lm. Giuse Bùi Công Trác  
• Tính bổ trợ, tình liên đới và lòng bác ái trổ sinh hoa trái giữa mùa dịch Covid 29
Sr. M. Theresa Kim Dung  
 Vững một niềm tin vẫn một tình thương 42
Lm. Giuse Tạ Huy Hoàng  
 Chứng nhân đức tin giữa mùa đại dịch 66
Caritas Việt Nam - Nhóm Tư vấn Rosa Lima  
II. DIỄN ĐÀN  
 Đức tin, tình yêu và hy vọng của chúng ta trong cơn đại dịch 81
Lm. Phaolô Ngô Đình Sĩ; Lm. Giuse Ngô Đức Tài, MF  
• Làm sao để Mùa chay là mùa lắng nghe và phân định nhàm canh tân đời sống đức tin 91
Lm. Anrê Lương Vĩnh Phú  
III. TƯ LIỆU  
 Nhìn lại Sài Gòn những ngày đau, và thương 103
Nguyễn Ngọc Lan Chi  
• Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2022 113
Bản dịch tiếng việt: Lm. Đaminh Ngô Quang Tuyên  
IV. ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN  
 Cuộc gọi lúc đêm khuya 123
Lm. Giuse Đỉnh Đức Hậu  
• Này Thầy sai anh em... (Lc 10, 3)  129
Nhóm Học viện Dòng Đức Bà Truyền Giáo  
 Khi nồi sợ hãi trở thành niềm hy vọng 140
Lm. Chỉnh Trần, SJ  
 Chiếc cầu nối trong đại dịch Covid-19 147
Lm. Phaolô Đinh Chí Hiền, Giáo phận Xuân Lộc  
 Bước đi trong ánh sáng đức tin 161
Anna Lê Thị Minh Châu  
• Hiệp thông trong đại dịch Covid-19 tại Giáo xứ Phú Đa 171
Lm. Giuse Phạm Minh Triệu - Chính xứ Nam Định, TGP Hà Nội  
 Linh mục mùa Covid-19 175
Lm. Giuse Tạ Minh Quý