Bản tin hiệp thông: Hội đồng Giám mục Việt Nam đại hội lần thứ XI
Phụ đề: Bản tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Số 61 (tháng 9 và 10 năm 2010)
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 253.05 - Ấn phẩm định kỳ về mục vụ Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S61
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011268
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 240
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015210
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 240
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời ngỏ 5
Chuyên đề: ĐẠI HỘI LẦN XI HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM 7
Biên bản Đại Hội 9
Báo cáo các Ủy ban trực thuộc HĐGMVN 15
Báo cáo tình tổng kết tình hình Giáo Hội tại VN 87
Thư Hội Đồng Giám Mục Việt Nam gửi Dân Chúa 105
Điểm nhấn Mục vụ 111
Huấn Quyền và Hôn Nhân Gia Đình 113
Đại Hội Dân Chúa, tài liệu làm việc 134
Nhịp Sống Hiệp Thông 177
Sứ Điệp Thượng Hội Đồng Giám Mục Trung Đông 179
Chuyến Thăm Mục Vụ của Đức Bênêđictô XVI tại Palermo 195
Thăm Anh Quốc 201
Hồ sơ phong Thánh cho ĐHY PX. Nguyễn Văn Thuận 206
Thánh Vũ Văn Duệ 221
Điểm sách     Thánh Phaolô  226
Điểm tin   Giáo Hội Việt Nam, Giáo Hội Hoàn Vũ 230