Logos 07. Người trẻ và xã hội
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 253.05 - Ấn phẩm định kỳ về mục vụ Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S7
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014024
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 263
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014025
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 263
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
Người trẻ trong thế giới đô thị hoá, như ngưỡng vào thế kỷ XXI 7
Vital Luca nguyễn Hữu Quang, FSC  
Ảnh hưởng của xã hội trên người trẻ 61
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Viễn, OP  
Người trẻ Công giáo Đức tin và cuộc sống 117
Chủng sinh Giuse Martino Hồ Quốc Vinh  
Sống vui, sống hữu ích 159
Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT  
"Thực tại quan trọng hơn ý tưởng" -  Một lối mục vụ người trẻ theo Christus Vivit 165
Lm. Phaolô Nguyễn Thành Sang  
VĂN KIỆN GIÁO HỘI 210
Tông thư dưới dạng tự sắc của ĐTC Phanxico Antiquum Ministerium - Thừa tác vụ cổ kính, thiết lập thừa tác vụ giáo lý viên 211
Họp báo giới thiệu Tông thư dưới dạng tự sắc của ĐTC Phanxicô "Antiquum Ministerium" thiết lập thừa tác vụ giáo lý viên 225
Chủng sinh Giuse Nguyễn Trung Hiếu  
Giáo lý viên: Thừa tác vụ cổ kính hướng đến tương lai 237
Chủng sinh Giuse Huỳnh Khánh Thừa  
Đức Giáo Hoàng thiết lập thừa tác vụ giáo lý viên 241
Chủng sinh Huỳnh Khánh Thừa  
Huấn từ của ĐTC Phanxico cho các tham dự viên buổi gặp gỡ do ban giáo lý toàn quốc của Hội Đồng mục vụ Ý tổ chức 245
Chủng sinh Giuse Nguyễn Trung Hiếu  
Sứ điệp của ĐTC Phanxico nhân dịp kỷ niệm 150 năm tuyên phong Thánh Anphongso Maria de Liguori làm tiến sĩ hội thánh 255
Chủng sinh Phêrô Nguyễn Ngọc