Bản tin hiệp thông: Phương pháp truyền giáo
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 253.05 - Ấn phẩm định kỳ về mục vụ Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S25
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003602
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 21
Số trang: 136
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005959
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 136
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Mục lục 3
Lời nói đầu  4
Phần I :  
•   Phương pháp truyền giáo  
  -  Lm. F. Gomez SJ. 7
•   Khoá huấn luyện lần V về đối thoại liên tôn  
 -  Trần Trung Lập FSC  39
•   Đôi điều suy nghĩ về công cuộc truyền giáo  
    của cha Alexandre de Rhodes - Kim Ân  48
Phần II : Hàn Quốc  
•   Đất nước và con người  
 -  Maria Bích Vân  58
•   Giáo hội Công giáo Hàn Quốc, một Giáo hội năng động  
 -  Lucia Huyền Vi  71
Phần III: Tin Tức  
•   Sinh hoạt của Giáo hội toàn cầu  74
•   Sinh hoạt của Giáo hội Việt Nam  77
Phần IV : Tư Liệu  
•   Hội nghị của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu lần thứ VIII - Gia đình châu Á hướng về nền văn hoá sự sống   86