Bản tin hiệp thông: Hội nghị thường niên lần thứ XXIII của Hội đồng Giám mục Việt Nam
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 253.05 - Ấn phẩm định kỳ về mục vụ Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S15
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002755
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 21
Số trang: 173
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010596
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 21
Số trang: 173
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0011115
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 21
Số trang: 173
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Mục lục 2
Lời nói đầu 3
Phần I : Hội Nghị Thường Niên Lần Thứ 23  
•     Bản đúc kết Hội nghị Thường niên 10-2002  6
•     Chương trình Hội nghị 5
•     Các điện văn  12
•     Thư chung 2003: “Thánh hoá Gia đình”  15
•     Báo cáo Ủy ban Phụng tự  22
•     Báo cáo UB Giáo lí Đức tin  25
•     Báo cáo UB Thánh nhạc Nghệ thuật thánh  32
•     Báo cáo UB Bác ái - Xã hội  38
•     Báo cáo UB Loan báo Tin Mừng  41
•     Báo cáo UB Văn hóa 44
•     Báo cáo UB Tu sĩ 47
•     Báo cáo UB Giáo dân  49
•     Báo cáo Hội Thừa sai 51
•     Báo cáo Văn phòng Thư kí  54
•     Báo cáo UB Linh mục và chủng sinh  62
•     Báo cáo tình hình 25 giáo phận (số liệu) 63
•     VPTK báo cáo tình hình các giáo phận 70
•     Bài phát biểu của ông Trưởng ban Tôn giáo  81
Phần II: Tin Tức  
•     Sinh hoạt của Giáo Hội toàn cầu  87
•     Sinh hoạt của Giáo hội Việt Nam  92
Phần III : Tư Liệu  
•     Trách nhiệm đối với giới trẻ Việt Nam 96
•     Tông thư “Kinh Mân Côi của Đức Trinh nữ Maria”  115
       * Thông báo của Ban Biên tập