Bản tin hiệp thông: Hội nghị thường niên lần thứ XXIV của Hội đồng Giám mục Việt Nam
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 253.05 - Ấn phẩm định kỳ về mục vụ Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S20,21
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003317
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 21
Số trang: 238
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Mục lục 3
Lời nói đầu 5
Phần I: Hội Nghị Thường Niên  
•      Bản Đúc kết Hội nghị 7
•      Thư Mục vụ 2003 13
•      Báo cáo của UB Phụng tự 21
•      Báo cáo của UB Linh mục - Chủng sinh 23
•      Báo sinh hoạt của UB Giáo lý Đức tin 25
•      Báo cáo sinh hoạt của UB Tu sĩ 29
•      Báo cáo sinh hoạt của UB Thánh nhạc & Nghệ thuật Thánh 33
•      Báo cáo sinh hoạt của UB Loan báo Tin Mừng 35
•      Báo cáo tổng kết một năm hoạt động của UB Bác ái Xã hội 39
•      Tường trình của UB Văn hoá 48
•      Báo cáo tổng quát của UB Giáo dân 53
•      Báo cáo của Hội Thừa sai Việt Nam 56
•      Báo cáo Tổng kết một năm hoạt động của VPTK 59
•      Báo cáo tình hình 25 GP (số liệu) 67
•      VPTK báo cáo tổng kết tình hình 25 Giáo phận 71
•      Chương trình họp Hội nghị 83
•      Các điện văn 87
Phần II  
•      Danh xưng Gioan Phaolô II - Gm. Giuse Vũ Duy Thống 90
•      ĐGPII trong mắt ai - Lm. Phaolô Nguyễn Thái Hợp, O.P 96
•      Những điểm nhấn trong giáo huấn  
       của Đức Gioan Phaolô II - Lm. Guy M. Nguyễn Hồng Giáo 117
•      Gioan Phaolô II, vị Giáo hoàng của Đức Mẹ 148
•      Một chút suy tư với Mẹ Têrêxa Calcutta 146
Phần III: Giáo Hội Công Giáo Hoa Kỳ  
•      Chương trình chuyến viếng thăm HĐGM HK 152
•      Bài diễn văn 154
•      Vài nét về đất nước  
       và con người Hoa Kỳ - Lm. Ant. Nguyễn Ngọc Sơn 157
•      Lịch sử GHCG HK -Thomas TV (chuyển dịch) 171
•      Các thống kê của GHCG HK - Mad. Diệu Nga (Chuyển dịch) 189
•      Lòng tin ở HK - Jeffery L. Sheler&Dan Gitgof 197
•      Các tôn giáo tại HK - PX. Trần Bá Nguyệt 206
Phần IV: Tin Tức  
•      Sinh hoạt của Giáo Hội toàn cầu 209
•      Sinh hoạt của Giáo hội Việt Nam 218
•      Sinh hoạt của các UB Giám mục:  
-      Biên bản họp UB Giáo dân 219
-      Biên bản họp UB Giáo lý Đức tin 220
Phần V: Tư Liệu  
•      Thánh Thể: ánh sáng và sự sống của ngàn năm mới (tt) 222
•      Toà Thánh nghĩ gì về đòi hỏi hợp thức hóa hôn phối  
       giữa hai người đồng giới - Gm p. Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh 235
THÔNG BÁO  
     Tân Chủ tịch UB Thánh Nhạc 34
     Của Ban Tôn giáo Chính phủ  
     về việc mở lớp ngắn hạn cho chủng sinh lớn tuổi 47
     Của Ban Biên Tập 237
•      Thay đổi chủ nhiệm của tờ Hiệp Thông  
•      Trả lời thư góp ý cho Hội đồng Giám mục 238
•      vườn thờ 95